Ve zkušebním projektu Ropid vytipoval tři zastávky, kde budou autobusy čekat a kam umístí infocedule, které cestujícím oznámí, jaký spoj jim na dané zastávce navazuje. Novinka, která v Praze dosud fungovala především v nočním provozu, zlepší večerní cestování – na vybraných místech totiž na sebe budou autobusy nově čekat," uvedl Drápal. Pokud se systém osvědčí, rozšíří jej Ropid na další zastávky.

Mezi zastávkami ve zkušebním provozu bude zastávka Nad Klamovkou, kde bude večer čekat linka 149 na každý druhý autobus linky 191 od Anděla – linka 149 má večer interval 40 minut, linka 191 má 20 minut. „Cílem je, aby se zlepšila večerní dostupnost Spiritky z centra města," uvedl mluvčí.

Druhou zastávkou je Divoká Šárka. Tady bude ve večerních hodinách zajištěn přestup z linky 119 na linku 191, aby se cestující dostali pohodlně z Nádraží Veleslavín na Sídliště Na Dědině od každého metra. „Pokud cestujícím na Veleslavíně ujede spoj linky 142, nebudou muset čekat večer 20 minut," uvedl Drápal.

Poslední stanicí jsou Luka. U stanice metra bude zajištěn večerní přestup mezi linkami 179/301/352 a 142, vznikne tak alternativní spojení od metra Nemocnice Motol na Velkou Ohradu. Odjezdy autobusů 179/301/352 navazují v Motole přímo na metro. Na Lukách na tyto spoje počká autobus 142 a cestující se rychle dostanou z Motola na Velkou Ohradu i tehdy, kdy jim v Motole ujede přímý spoj linky 184.