Terminál na Černém Mostě denně využije okolo 50 000 cestujících. Jedná se o důležitý přestupní bod mezi metrem B, autobusovými linkami městské, příměstské i dálkové dopravy a parkovištěm P+R s kapacitou 850 vozidel. Současné řešení terminálu je již zastaralé a samotné propojení k nástupištím komplikované.

Koncepční studie řeší primárně nedostatky současného stavu, jako je špatně odvodněná mostní konstrukce, neustálé znečišťování a špatně zastřešené autobusové nástupiště a navrhuje nové řešení, které bude tvořeno jednodušším a pro uživatele přehlednějším prostorem.

Celá studie vznikala ve spolupráci s obyvateli Prahy a cestujícími, kteří denně terminál využívají. „Koncepční studie terminálu na Černém Mostě byla představena a prokonzultována s veřejností přímo v lokalitě. Lidé se mohli autorů doptat na konkrétní změny a zároveň podat připomínky, které byly do finálního návrhu zapracovány,“ řekl ředitel IPR Ondřej Boháč.

Cílem rekonstrukce je vytvořit atraktivní místo s náměstím, obchody, stromy a dopravním terminálem, které bude příjemné pro obyvatele sídliště, přestupující, nebo také návštěvníky obchodních center v blízkosti terminálu.

„Černý most je i přes svou nevzhlednost hojně využívaným dopravním uzlem. I proto jsem rád, že se na něj architekti podívali čerstvýma očima, pojali nové řešení velmi zeširoka a navrhují dotvořit tento neatraktivní kus města v moderní veřejný prostor. V okolí terminálu tak snad brzy vznikne příjemné a pohodlné místo pro cestující i místní obyvatele,“ říká řekl Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj a územní plán.

Celková rekonstrukce by měla být zahájena v horizontu deseti let. „Do té doby budou postupně probíhat rychlá opatření, která mají přinést alespoň provizorní kultivaci terminálu,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.