I to je jeden z četných poznatků, které si v sobotu 1. dubna mohli odnést návštěvníci dne otevřených dveří v garážích na Klíčově. Dopravní podnik hl. m. Prahy tam pozval veřejnost v rámci oslav 50. výročí zahájení provozu jedné z největších garáží v hlavním městě. Akce se stala velkým lákadlem nejen pro fanoušky veřejné dopravy, ale zejména pro rodiny s dětmi. Pro ty byla připravena spousta rozmanitých zábavných atrakcí – a zdaleka ne jen ty dopravně laděné, jako třeba závody modelů autobusů a tramvají ovládaných vysílačkou.

Především se však zájemci mohli hodně dozvědět o autobusové historii i současnosti. Řada tatínků například u jednoho z veteránů upozorňovala své děti na označení nástupních dveří vzadu; s připomínkou, že kdysi jezdili ve vozidlech průvodčí. Dopravní podnik nabídl nahlédnutí do haly, kde autobusy parkují, do výpravní místnosti i do dílen; nechyběla možnost omrknout zblízka různá vozidla, ať už určená k přepravě cestujících, nebo třeba k odtahu nepojízdných autobusů či k opravám a údržbě.

S velkou pozorností se setkávala také krátká vyjížďka elektrobusem Škoda 36BB směrem k nabíjecím pracovištím. Tam výklad nadšenci doslova hltali. I laiky zaujalo, že vozidlo se sběračem na střeše musí zajet pod trolej přesněji než trolejbus s „tykadly“, které na přesné místo navedou takzvané stříšky (a případně si může řidič navléknout rukavice a usadit je ručně). Zatímco pro elektrobus stačí běžný řidičák na autobus, klasický trolejbus vyžaduje oprávnění pro řízení drážního vozidla.

Rozdílná pravidla mimo jiné znamenají, že běžný trolejbus vyjíždí na silnice bez registračních značek – což prý zprvu mátlo hodně pražských policistů… Posluchače také zaujala informace, že v pauzách na konečné či přes noc se baterie nabíjejí rozdílnou rychlostí v závislosti na tom, kdy se má vyrazit na další cestu: pomalejší nabíjení akumulátory šetří.

Garáž Klíčov: naplnění plánů s trolejbusy po půl století

- V hlavním městě je klíčovská garáž třetí nejstarší (aktuálně slaví 50 let od zahájení provozu), současně třetí nejmladší, je nejsevernější – a společně s Řepy také jedna z největších garáží Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) podle počtu autobusů a vypravení.

- První návrhy k vybudování garáže na Klíčově vznikaly již ve 40. letech 20. století, v 50. letech se pak objevil záměr záměr vytvořit pro pražskou MHD „trojúhelník garáží“ Klíčov, Dejvice a Kačerov. Podle plánu z přelomu 50. a 60. let byl Klíčov plánován jako garáž pro 48 trolejbusů a se dvěma halami po 96 autobusech, nicméně v červenci 1960 se už s trolejbusy na Klíčově nepočítalo vůbec. Tehdy DPP vypravoval 362 autobusů (ve stavu jich měl 438) ze dvou garáží: Dejvice a Pankrác, což obsluze severní části metropole nevyhovovalo.

- Samotné projektování stavby na Klíčově se prodlužovalo a zahájení výstavby neustále odkládalo. Teprve na začátku května 1966 vydaly úřady územní rozhodnutí, ještě se však měnilo konstrukční řešení střechy hlavní haly (nově ji projektoval Josef Zeman, proslavený jako (spolu) autor Žďákovského mostu).

- Stavební povolení přišlo 8. července 1968, načež budování garáže Klíčov mohlo začít. Na konci října 1972 převzal DPP do částečného užívaní nedokončenou administrativní budovu – a od 5. března 1973 pak z garáže Klíčov vypravoval prvních 37 autobusů. Na konci třetího kvartálu roku 1973 už zde bylo 177 autobusů Karosa ŠM 11; o rok později již 246 vozidel.

- Dostavba areálu stále pokračovala, odstavná plocha se začala budovat teprve na konci roku 1974. Kolaudační rozhodnutí pro většinu provozů bylo po sérii reklamací, dokončení všech nedodělků a oprav vydáno v květnu 1978 (tedy necelých šest let od zahájení provozu); pro odstavnou plochu až v květnu 1981.

- Garáž Klíčov je z dnešních pěti garáží DPP společně s Řepy největší. Dominantní je zde parkovací hala pro 98 vozů, ke které přiléhá hala denního ošetření a denních kontrol. Dále zde slouží administrativní budova spojená s dílenskou halou a dvě menší haly sloužící k mytí autobusů (v jedné se myjí spodní části vozů a agregátů, druhá slouží k úklidu interiéru). Autobusy mají k dispozici také odstavnou plochu s kapacitou 165 míst plus dalších 40 venkovních parkovacích míst.

- Změny v areálu nadále pokračují: nedávno zde DPP zrekonstruoval administrativní budovu s výměnou jejího opláštění a vybudoval také nové pracoviště pro celkové kontroly autobusů včetně testování brzd a geometrie náprav. Připravuje zateplení hal, kde se autobusy opravují a kontrolují, a výstavbu nové karosárny.

- K zajištění ranní špičky nyní garáž Klíčov vypravuje celkem 225 autobusů (včetně zajištění náhradní autobusové dopravy a operativních záloh), odpoledne pak 223 autobusů. Na sklonku letošního února tam působilo 661 řidičů autobusů, 19 pracovníků výpravny a 151 zaměstnanců starajících se o servis, údržbu a opravy vozidel. Stav vozidel dosahoval 273: SOR NB18 (140 kusů), SOR NB12 (95), Solaris Urbino 8,9 LE (15), Solaris Urbino 10,5 (10), SOR BN12 LE (9), Iveco Crossway LE (3) a trolejbus Škoda 24Tr Agora (1).

- Po padesáti letech od svého zprovoznění se klíčovská garáž vrací k původnímu účelu: společně s garáží Řepy bude sloužit jako hlavní depo pro trolejbusy a elektrobusy pro připravované elektrifikační projekty autobusových linek: Řepy pro levobřežní část Prahy, Klíčov pro linky na pravém břehu Vltavy.

- V souvislosti s projektem elektrifikace autobusové linky číslo 140 Palmovka–Miškovice a její proměnou na trolejbusovou linku číslo 58 loni DPP v garáži Klíčov vybudoval prvních 16 nabíjecích míst pro kloubové trolejbusy. Vytvořil zde také dvě nabíjecí místa pro elektrobusy. V současnosti DPP připravuje další elektrifikační projekty autobusových linek číslo 201 a 112. V té souvislosti vznikne v garáži Klíčov až 100 dalších nabíjecích míst – především pro trolejbusy, ale i elektrobusy. Do budoucnosti DPP počítá s elektrifikací většiny vozového parku garáže Klíčov. 

Zdroj: Aneta Řehková, Dopravní podnik hl. m. Prahy