„Při komplikovanějších dopravních situacích (tedy s kolonou na Barrandovský most) očekáváme úsporu i ke čtyřem minutám, zpoždění v ulici K Barrandovu však mohou dosahovat i násobných hodnot,“ řekl mluvčí Ropidu Filip Drápal. 

Linka 170 do ulice K Barrandovu najíždí o 1,5 km dříve z ulice Lamačovy. Autobusy budou mít vyhrazen levý pruh pro nájezd na Barrandovský most ve směru od Barrandova. Samotný vyhrazený jízdní pruh bude dlouhý 160 m.

Podle Drápala je pro celé opatření významný předcházející úsek od výjezdu ze zastávky Terasy. Levý jízdní pruh mířící na Smíchov je výrazně lépe průjezdný než pravý pruh směřující na Barrandovský most.

„Při zhoršené průjezdnosti se tedy autobus po výjezdu ze zastávky protáhne přes pravý pruh do levého pruhu, kterým podél kolony najede do buspruhu na sjízdné rampě. Buspruh končí přeřazením do běžného pruhu ještě přes směrovým obloukem na konci rampy, a to z důvodu zajištění rozhledů pro tento manévr,“ dodal Drápal. K úpravě a vyznačení pruhu by mělo dojít letos v létě.

Letos celkem 4,5 kilometru vyhrazených pruhů

Praha chce letos vybudovat vyhrazené pruhy pro autobusy o celkové délce 4,5 kilometru, největší akcí je buspruh na Strakonické. V loňském roce město Praha nechalo zřídit vyhrazené pruhy pro autobusy na 20 silničních úsecích o souhrnné délce téměř osmi kilometrů.

„Přednost autobusů před ostatními automobily je pro nás zásadní nejen z hlediska spolehlivosti jízdních řádů pro cestující, ale také jako možnost využít dostupná vozidla i řidiče co nejefektivněji. Nejvíce se to loni projevilo na páteřní autobusové lince 136 z Jižního na Severní Město, na jejíž trase je přednost autobusů umožněna už na sedmi kilometrech,“ řekl v únoru šéf Ropidu Petr Tomčík.