Podle informací médií se jedná o pochybení, na základě kterých dopravní podnik již před několika měsíci přišel z fondů Evropské unie o 3,7 miliardy ko­run.

Podle auditu IDS zadal některé práce bez řádného zadávacího řízení. Tuto skutečnost se snažil dodatečně napravit až ve chvíli, kdy již všechny práce v řádu desítek milionů korun byly dokončeny. Tím by byl porušen zákon o veřejných zakázkách. Vícepráce přitom neměly být v původní zadávací dokumentaci, kterou odsouhlasil pražský dopravní podnik.

Auditoři ve zprávě píší, že takový postup je správním deliktem, za který hrozí pokuta až deset procent ceny zakázky nebo 20 milionů korun, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit. Pokuta by se mohla zdvojnásobit, pokud by byl delikt opakovaný. „Nad rámec výše uvedeného se lze důvodně domnívat, že se IDS svým jednáním dopustila též trestného činu…," napsali auditoři.

Postup IDS také prý může mít vliv na dotaci poskytovanou z fondů Evropské unie, která by podle auditorů mohla být zkrácena až o desítky procent. Podle informací ČTK se jedná o problém, kvůli kterému byla již před několika měsíci dopravnímu podniku zkrácena dotace o 3,7 miliardy ko­run.

Auditoři na závěr představenstvu dopravního podniku doporučují, aby po IDS uplatňovalo nároky na náhradu škody.

Existenci auditu médiím dopravní podnik potvrdil. „V průběhu předběžného šetření byla zjištěna pochybení v oblasti dodržování postupů vyžadovaných zákonem o veřejných zakázkách z minulosti," uvedla Aneta Řehková z tiskového oddělení dopravního podniku.

Trestní oznámení již padla

Další kroky podniku nechtěla Řehková komentovat, protože audit podle ní ještě není dokončen. „V případě, kdyby se zjistilo, že došlo k záměrnému porušení zákona, tak bude vedení DPP podávat i podnět k šetření orgánům činným v trestním řízení. V každém případě však bude posouzena mandátní smlouva se společností IDS," dodala Řehková.

Kvůli výsledkům auditu již podal trestní oznámení odborář a zastupitel Prahy 2 Pulec, který kandiduje do Sněmovny za volební blok Hlavu vzhůru.

Podle Pulce byla porušena pravidla zadávacího řízení a došlo také k vyhotovování nesprávných dokladů obsahujících nesprávné zkreslené údaje. „Dopravnímu podniku hlavního města Prahy tak vznikla škoda velkého rozsahu tím, že jako zadavatel přebírá odpovědnost za chybný postup organizátora veřejných zakázek a také tím, že dopravní podnik musí zaplatit za práce, které možná ve skutečnosti nebyly potřeba," uvedl Pulec.

Prodloužení trasy metra A do Motola má být dokončeno v příštím roce. Úsek je dlouhý asi šest kilometru a na trase jsou čtyři stanice –Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. Od Evropské unie dostane Praha 7,4 miliardy Kč, celkové náklady jsou zhruba 19 miliard korun.