Desítku stanic připravované čtvrté linky pražského metra vyzdobí renomovaní výtvarníci. Městem zřízená komise vybere v soutěži pro každou stanici vítězný návrh a ten jeho autor doladí s architektem příslušné stanice.

„Naše idea je taková, že se tito dva lidé u stolu domluví na tom, jak už hotový architektonický projekt esteticky vylepšit. Možnosti jsou přitom velmi pestré. Může jít o sochu nebo třeba výtvarné prvky na stropě. David Vávra by měl být moderátorem v dialogu mezi architektem a výtvarníkem,“ upřesnil za firmu Metroprojekt, která má přípravu trasy D na starosti, její ředitel David Krása.

Stanice jako korálky náhrdelníku

Úloha populárního architekta a spoluzakladatele divadla Sklep spočívá také v dohledu nad udržením „jednotící estetické linky“ v celé nové trase. „Výtvarné řešení každé stanice bude odpovídat jejímu charakteru, názvu i okolí. Někde může jít o abstrakci, jinde třeba o karikaturu. Někde může být zásah minimalistický, jinde výraznější. Každopádně by ale měly stanice mezi sebou ladit jako korálky náhrdelníku,“ poznamenal David Vávra, podle kterého jsou do soutěží zváni výtvarní umělci napříč generacemi se zkušeností s rozsáhlejšími projekty.

Dosažení sjednocující identity celé linky má pomoct libreto, které zavazuje například k barevným motivům kolem nástěnných názvů stanic nebo k použití kamenné dlažby. Společné prvky z mobiliáře, jako jsou lavičky nebo odpadkové koše, mají být předmětem samostatné designérské soutěže.

Fotogalerie: Otevření nového úseku metra A

Vedení města chce investicí deseti milionů korun do estetické podoby metra D i angažováním Davida Vávry navázat na uměleckou úroveň starších linek. „Metro D jsem převzal ve fázi, kdy už nelze zasáhnout do architektonické podoby stanic, ale našli jsme cestu k novému výtvarnému ztvárnění. Linka tak nedopadne jako poslední stanice metra A,“ poznamenal náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).