„Je to významný den zejména pro ženy a muže v uniformě. Zasloužil by si ale větší pozornost i širší veřejnosti," řekl Picek. Náčelník Generálního štábu Armády ČR Petr Pavel dodal, že vojáci, kteří umírali ve válkách nebo jsou na misích v zahraničí, tak nečiní kvůli sobě, ale kvůli všem obyvatelům České republiky. Den veteránů by proto podle něj měl být svátkem všech občanů.

Picek po slavnostním aktu, který se tradičně konal pod jezdeckou sochou Jana Žižky z Trocnova za účasti čestných jednotek, politiků nebo představitelů armády i církve, vyznamenal deset mužů a žen. Většina z nich získala záslužný kříž za svou činnost z období druhé světové války.

Záslužný kříž prvního stupně obdržel posmrtně Jan Pondy, který se jako příslušník československého zahraničního vojska účastnil bojů za osvobození od ledna 1940 až do května 1945. V roce 1948 opustil Československo a až do smrti žil v Anglii. Pondy byl zároveň jedním ze třinácti vojáků, které dnes Picek hodnostně povýšil.

Vyznamenání Picek udělil také například Jiřině Hlouškové, která za druhé světové války pomáhala zajišťovat materiální pomoc partyzánům na Drahanské vrchovině. Později s bratrem ukrývala dva ruské letce, kteří uprchli ze zajateckého tábora.

Oceněn byl také Otakar Vinklář, který byl vězněn v době komunistického režimu, a medaily Za službu v zahraničí dostal Josef Hrůza za účast na misi v polovině devadesátých let.

Den veteránů se ve světě slaví k uctění památky účastníků válek. V České republice byl svátek zaveden v listopadu 2001. Datum bylo vybráno symbolicky, protože 11. listopadu 1918 bylo podepsáno příměří, kterým byly ukončeny boje první světové války.

Česká armáda má v současné době téměř 1200 veteránů z druhé světové války a dalších téměř 12.000 novodobých válečných veteránů.