Novým přírůstkem mezi dálkově přístupnými materiály jsou dokumenty ze Svazků tajných spolupracovníků, tedy i agentů. "Jedná se o tu část sbírky, jejíž papírové originály StB nechala převést na tzv. mikrofiše - tedy fotografické zmenšeniny - a uložila je v této podobě," uvedl archiv v tiskové zprávě.

Digitalizované jsou svazky uchovávané od počátku v Praze, naopak ty, které se týkají spolupracovníků z jiných krajů a původně byly archivované mimo Prahu, na digitalizaci teprve čekají. Zájemci je mohou vidět jen při osobní návštěvě. Týká se to svazků archivovaných v minulosti v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

Ředitelka archivu Světlana Ptáčníková s odvoláním na dřívější stanovisko Ústavního soudu upozornila, že uvedení určité osoby jako agenta nemusí znamenat, že tento člověk s StB vědomě spolupracoval. "Pochopitelně byla spousta agentů, kteří spolupracovali dobrovolně a byli velmi výkonní, ale osudy lidí nejsou černobílé. K tomu, abychom někoho mohli soudit, musíme znát všechny okolnosti," uvedla. Badatelé, kteří se k příslušným dokumentům dostanou, by proto měli být obezřetní ve svých závěrech nebo v tom, zda získané informace zveřejnit, dodala.

Samotné dálkové zpřístupnění materiálů, které dělá archiv, není totéž, co jejich zveřejnění, a odpovědnost za zveřejnění tak leží na bedrech badatele. Lidé, kteří mají zájem si digitalizované materiály prohlédnout, se k nim sice dostanou přes internet, podmínkou je ale předchozí registrace při osobní návštěvě některé z poboček archivu.

Kromě svazků tajných spolupracovníků archiv digitalizoval část dokumentů z právního odboru Federálního ministerstva vnitra. Tato část fondu obsahuje například informace ke zřízení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti, k převodu Pohraniční stráže pod vnitro, k poněmčení lidických dětí a další písemnosti.

Dálkový přístup k digitalizovaným dokumentům je možný od prvního čtvrtletí loňského roku. Archiváři postupně zpřístupňují další materiály, řídí se i zájmem badatelů. Poslední velké rozšíření uskutečnili v červnu, kdy do tzv. eBadatelny zařadili digitalizované části Svazků kontrarozvědného rozpracování.