Návštěvníci budou moci po celý den od 10.00 do 18.00 hodin nahlédnout do vybraných tříd, přednáškového sálu, knihovny, sboroven, kabinetů, kreslírny nebo tělocvičny a dozvědět se zajímavé informace o komplexu, který se jako jedna z mála tehdejších českých staveb dostal na stránky zahraničních odborných časopisů. Pro děti od 5 let je na 15. hodinu připravena speciální prohlídka.

Architektonickou soutěž pro stavbu rozsáhlého komplexu si zadal v roce 1931 Spolek pro výuku francouzského jazyka. I když vítězný návrh od mladého architekta, mimochodem žáka Jana Gočára, nebyl nakonec realizován v původním rozsahu, dokáže i dnes překvapit svým promyšleným konceptem. Stavba byla navržena po vzoru nizozemských a německých škol typu „open-air“. K učebnám obecné školy byly připojeny terasy, které za příznivého počasí umožňovaly přemístění výuky na čerstvý vzduch.

Ze třídy rovnou na zahradu

I v mateřské škole se nacházela celá prosklená stěna, kterou bylo možné za teplého počasí otevřít a děti tak měly přímý vstup do zahrady. Vysoký důraz byl také kladen na maximalizaci rozlohy plochy osvětlené přirozeným světlem. V původním plánu se počítalo s výstavbou mateřské školy, obecné školy, lycea a přilehlým divadelním sálem a tělocvičnou. V druhé etapě se měl realizovat internát s byty pro vychovatele a správce, kuchyněmi i studovnami, ten však nakonec nebyl postaven. Areál prošel v roce 2006 citlivou rekonstrukcí.

 „Projektem Architektura první republiky v Praze jsme si nejen připomněli letošní stoleté výročí od založení Československa, ale na příkladu více než dvaceti prvorepublikových budov ukázali, jak stylově pestrá byla architektura té doby,” říká ředitelka Open House Praha Andrea Šenkyříková. Do programového výběru byly zahrnuty nejen budovy reprezentující rozličné architektonické styly, ale také budovy s různorodou typologií jako například paláce, školy, tělovýchovné instituce, bankovní, kulturní stavby i obytné či industriální objekty.