„V souvislosti se vznikem nového státu bylo zapotřebí vybudovat řadu staveb pro nově zřízené instituce. Do výběru jsme proto zařadili například budovy vzdělávacích institucí, reprezentativní ministerské paláce, tělovýchovná zařízení nebo moderní církevní stavby,“ popisuje architekturu let 1918 až 1938 Andrea Šenkyříková, ředitelka neziskové organizace Open House Praha.

„Chtěli jsme, aby v programu byla zastoupena díla architektů působících v Československu, která nejlépe ukazují pestrost stylů té doby,“ dodala Šenkýřová. Poslední neděli v září a říjnu se otevřou brány Tyršova domu na Újezdě, v případě příznivého počasí bude zpřístupněna i střecha skýtající netradiční pohled na malostranské domy. Poslední říjnovou neděli můžou zájemci po oválném schodišti vystoupat i do skleněné kupole Ministerstva průmyslu a obchodu od architekta Josefa Fanty u Dvořákova nábřeží.

Nové prostory potřebovala po zrodu republiky i církev. V neděli 28. října budou proto moci Pražané nahlédnout i do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad od Jože Plečnika a budov Husova sboru na Vinohradech a ve Vršovicích, jejichž autorem je nestor českého kubismu architekt Pavel Janák.

Říjnové oslavy doplní komentované vycházky s architekty po vybraných pražských čtvrtích, programy pro nejmenší návštěvníky i prohlídky pro neslyšící. Projekt vyvrcholí 25. listopadu otevřením funkcionalistického komplexu tzv. francouzských škol v Dejvicích od architekta Jana Gillara.