Mezi nálezy jsou třeba dva kostrové hroby, keramika nebo pazourky. Vykopávky by měly trvat do poloviny května, cenné exponáty skončí po přezkoumání v muzeu. Výstavba tramvajové trati se asi o tři měsíce opozdí.

„Nachází se tu sled vrstev ze všech možných období pravěku,“ řekl Kuchařík. Archeologové proto nacházejí pozůstatky z období 6000 let před naším letopočtem až po páté století našeho letopočtu. Většina nálezů je prý z mladší doby kamenné a doby římské, jde hlavně o pozůstatky domů. Experti ale našli i dva kostrové hroby, v nichž byly keramické nádoby a pazourky. Podle dosavadních poznatků odpočíval v jednom
z hrobů zhruba padesátiletý „stařec“.

Vykopávky začaly v březnu, pracuje na nich až 80 lidí. Zeminu odkrývají po deseticentimetrových vrstvách, celkem už prohledali na 1200 kubíků hlíny. Kromě keramických úlomků patří mezi nejčastější nálezy také zvířecí kosti nebo zbytky mazanice, kterou tehdy lidé používali při stavbě obydlí. Po skončení vykopávek v polovině května budou archeologové materiál ještě asi rok a půl zpracovávat, poté poputují nejcennější exponáty do Muzea hlavního města Prahy.

Kvůli archeologickému výzkumu se stavba tramvajové smyčky na Podbabě o tři měsíce zpozdí. Trať bude prodloužena o 260 metrů. Dalších asi 290 metrů kolejí bude položeno v nové tramvajové smyčce u plánované železniční zastávky Praha - Podbaba. Zároveň bude rekonstruováno asi 300 metrů současné tratě z Vítězného náměstí.

Čtěte také: Při stavbě tunelu Blanka se našly hroby a kostry