Dva vítězové vzešli ze čtyř výběrových řízení v červenci 2007. V úterý se však proti nim odvolal neúspěšný kandidát společnost .A.S.A., která nesouhlasí se svým vyloučením ze soutěže kvůli údajnému nepředložení platného certifikátu o splnění tří norem Evropské unie. Proto zaslala faxem podnět na ÚOHS. Ten se začal včera případem zabývat. „V dané věci již obdržel faxem zaslaný návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele a zahájil správní řízení. Navrhovatelem je v dané věci společnost .A.S.A.,“ potvrdil za úřad Filip Vrána z odboru vnějších vztahů.

„Na takové správní řízení máme v prvním stupni 30 nebo 60 dní podle složitosti případu. Pokud přijdeme na porušení zákona včas a není podepsána smlouva, pak rozhodneme, že má být výběrové řízení zrušeno nebo vráceno k novému vyhodnocení. Pak již pokuta není na místě, neboť závadný stav je už napraven,“ uvedl předseda ÚOHS Martin Pecina.

Průtahy přinášejí náklady navíc

Námitky proti výběrovému řízení v úterý obdržel také magistrát. Jaký bude další postup, zatím není rozhodnuto. „Situací se bude zabývat za čtrnáct dní rada hlavního města,“ uvedl mluvčí magistrátu Jiří Wolf. Oficiální seznam pražských ulic vyhrazených pro placené stání, který v úterý schválila rada Hlavního města Prahy, je od včerejška k dispozici na webové stránce www.magistrat.praha-mesto. cz v rubrice Akce a kampaně.

Na rozhodnutí magistrátu zatím čekají také jednotlivé městské části. „Nabrali jsme nové lidi, kterým samozřejmě musíme již nyní platit mzdu, vybavili jsme výdejní místa počítači, vytiskli informační materiály a rozeslali jsme je do poštovních schránek. Nabouráním tohoto systému budou mít komplikace občané i městská část,“ doplnil zástupce starostky městské části Praha 2 Václav Vondrášek.