V průběhu těhotenství nic nenasvědčovalo, že by mělo být něco s Aničkou v nepořádku. Matka se těšila, že k synovi přibude vysněná dcera. Krátce po narození se však dozvěděla smutnou diagnózu dívky: trisomie devátého chromozomu, velmi závažné neurologické onemocnění, mozková obrna, v budoucnu těžká mentální retardace.

Prognózy se naplnily

I když rodina žijící v Praze ihned začala s dcerou rehabilitovat a podstupují velmi nákladné nadstandardní rehabilitace, prognózy lékařů se naplnily. Navíc s sebou přivedly i hypertrofii mozku, vrozené deformity kyčle, zhoršené vidění, vývojovou dysfázii a poruchy autistického spektra.

Anička téměř nemluví, pohybuje se velmi opatrně, ve speciálních ortézách a s oporou. Mentálně je na úrovni batolete. Je však velmi usměvavá, společenská, ráda si hraje s plyšovými hračkami a jí zeleninu. Navštěvuje speciální školu s asistentem.

Pomoc od neziskové organizace

Maminka Aničky je navzdory tomu, co vše jí život postavil do cesty, velmi pozitivní. Na plný úvazek se stará o dceru, staršího syna i pracujícího manžela. Dělá vše, co je v jejich silách, aby vývoj Aničky postupoval dopředu, aby se zlepšovala a dosáhla do budoucna co největší míry samostatnosti. Podporu a pomoc rodině poskytuje nezisková organizace Alkmeon.

„Paní je zapojena do programu podpory a péče o osoby, které se starají o zdravotně postiženého člena domácnosti. Tato služba je zdarma a je financovaná za pomoci Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu,“ vysvětluje Lucie Lebedová, projektový metodik organizace Alkmeon.

Desítky hodin péče od odborníků

Anička a její matka dostávají desítky hodin pomoci a vzdělávání. Podpora je podle přesně nastaveného individuálního plánu podpory všemi potřebnými odborníky na jednom místě. „Na úvodních setkáních v rámci diagnostiky zjišťujeme, jakou konkrétní pomoc rodina potřebuje. Takové pomoci se jí dostane,“ dodala Lebedová.

Rodině pečující o hendikepované dítě například pomáhá fyzioterapeut, který radí jak rehabilitovat v domácím prostředí. Nutriční specialista doporučí stravu. Ergoterapeut radí, jak podpořit dítě v samostatnosti a běžných denních činnostech, pomůže s výběrem kompenzačních pomůcek.

„Jednou z odborných pomocí je i setkání se sociálním pracovníkem. Ten zjišťuje, zda rodina pobírá všechny sociální dávky, které pobírat může. Rodiny mohou využít i psychologa či právníka,“ vysvětlila Lebedová a doplnila, že služby jsou poskytovány v Praze, působnost organizace je po celé republice.
Rodina Aničky si této pomoci nesmírně váží. „Pomáhá nám finančně i nadace Dobrý anděl. S úhradou velmi nákladných rehabilitací další nadace a nadační fondy v České republice. I těm děkuji,“ zdůraznila matka hendikepované dívky.

Pomoci jí i dceři mohou lidé i na sbírkovém webu, který se zaměřuje na dobročinné projekty donio.cz.