Rekonstrukci budovy na Anenském náměstí odnesly historické interiéry.

Vlastníkem budovy je společnost Progetto Praga, která připustila stavební úpravy, jež podle památkářů poškodily cenné části uvnitř domu. „Vsuterénu vybourali více zdiva, než bylo povoleno,“ uvedla architektka Anna Zídková zpamátkového odboru magistrátu.

Poškozená místa obsahovala některé cenné architektonické prvky zobdobí renesance či klasicismu. Sklepení budov vhistorickém centru se často datují až do dob románského slohu. „Škody jsou bohužel nenávratné,“ řekla Zídková.

Dům vblízkosti Karlova Mostu, sousedící sbudovou Divadla Na Zábradlí, má středověké základy a bude plnit funkci obytné budovy. Italský vlastník, jehož předmětem podnikání je pronájem bytů a nebytových prostor, dům modernizuje, povolení má mimo jiné ke zbudování nového schodiště. Zástupci firmy ovšem nebyli vjejím sídle kzastižení, aby se kúpravám vyjádřili.

Postih maximálně sto tisíc

Magistrát už zahájil svlastníkem přestupkové řízení. „Vjeho průběhu dostane příležitost se vyjádřit,“ uvedla právnička magistrátních památkářů Alena Nováková. Za neoprávněný stavební zásah hrozí firmě maximálně stotisícová pokuta.

Podle mínění expertů to je pro velké společnosti směšný postih a dostatečně památkové stavby nechrání. „Bohužel jsou takové nevratné zásahy udomů vhistorickém centru poměrně častou věcí,“ potvrdil Richard Biegl zKlubu za starou Prahu, který se případům ničení budov vměstské památkové rezervaci věnuje.