Analýzu zpracovala společnost White&Case, magistrát ji v pátek zveřejnil na svých webových stránkách.

„Mezi základní zjištění právní analýzy patří nedostatečná kontrola města nad průběhem stavby a možná potřeba vypisování veřejných výběrových řízení v případě víceprací,“ uvedla mluvčí magistrátu Tereza Krásenská. Dodala, že právní audit nyní slouží při vyjednávání Prahy s jednotlivými dodavateli a s IDS. Praha doufá, že se jí i díky ní podaří změnit konečnou cenu, smlouvy i určit termín dokončení.

Analýza poukazuje na několik možných závažných pochybení. Kritizuje především smlouvu s IDS, který měl dohlížet na kvalitu a cenu stavby. „Mandátní smlouva IDS podle našeho názoru obsahuje celou řadu nedostatků,“ uvádí audit. Smlouva podle něj IDS nemotivuje, aby dohlížel na nezdražování stavby a na včasné dokončení díla. Poukazuje také na to, že hlavní město nemělo přímou kontrolu „nad udělováním pokynů k provedení víceprací ze strany IDS společnosti Metrostav“.

Auditoři na základě dokumentů, které dostali k dispozici, spočítali cenu prací o 3,79 miliardy korun nižší, než jakou dosud Praha předpokládala. Podle nich mohou za vyšší cenou stát práce, které ještě nebyly vykonány. „Nebyl nám však poskytnut žádný kvalifikovaný odhad s odůvodněním nezbytnosti provedení těchto prací,“ poznamenali auditoři.

Ve zprávě se domnívají, že ve chvíli, kdy práce objednané nad rámec původní smlouvy překročily 20 procent objemu zakázky, magistrát na ně měl vypsat veřejné výběrové řízení. Mohlo se mu tak podařit stlačit cenu.

Dále se pozastavují nad tím, jak Praha spočítala v celkových nákladech finanční rezervu. V usnesení rady z letošního března je uváděna podle White&Case částka dvě miliardy, podle výpočtů auditorů by ale měla činit jen 1,57 miliardy. Myslí si také, že by Praha mohla zaplatit méně za valorizaci.

Blanka měla být hotová letos v březnu

Auditoři dále poukazují na fakt, že Blanka měla být dostavěna již letos v březnu. Nebyl jim ale předložen dokument, který by termín prodloužil. Z toho proto vyvozují, že magistrát může po Metrostavu, který tunel buduje, požadovat pokutu z prodlení. Podle smlouvy by taková pokuta mohla činit až 5,3 milionu korun za každý den zpoždění, a to až do výše 15 procent „přijaté ceny díla bez DPH“.

Ve zprávě se uvádí, že některé dodatky byly auditorům dodány nepodepsané a nedatované. Auditoři si také stěžují, že jim pracovníci odboru městského investora nepředložili požadované dokumenty a postkytovali jim odpovědi, které „plně neodpovídaly na původní dotazy“.

Stavba tunelového komplexu začala již v roce 2007, délka severozápadní části městského okruhu bude téměř 6,4 kilometru. Doplní tak již provozovaných 17 kilometrů okruhu.

Budování od počátku provází množství problémů. Během ražby se tunel třikrát propadl a Metrostav kvůli nehodám dostal od báňského úřadu několik pokut. Místní obyvatelé si také často stěžovali na hluk nebo prašnost ze stavby. Praha dosud také neví, kolik za stavbu zaplatí.

Tunel Blanka byl navržen v těsném kontaktu s památkovou rezervací a v některých místech prochází i pod její hranicí. Kritici mu vyčítají, že tak ještě pevněji připoutává dálnici do vzdálenosti několika stovek metrů od nejkrásnějších míst Hradčan a Pražského hradu.

Více ZDE