„Rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb považuji za jednu ze svých priorit. Mou snahou je, aby hlavní město Praha do této oblasti investovalo stále více finančních prostředků. V posledních letech se to naštěstí daří,“ vysvětluje Daniel Hodek, radní pro oblast sociální politiky. „Zásadní jsou mimo jiné ty služby, které umožňují seniorům nebo zdravotně handicapovaným zůstávat v přirozeném prostředí svého domova. V roce 2017 bylo rozděleno v rámci sociálních grantů přibližně 250 milionů korun, což je o 100 milionů více než v roce 2016. Organizace působící v sociální oblasti pak v rámci druhého kola vyhlášených grantů dostaly téměř 73 milionů korun,“ dodává radní.

Akcí bude víc

Pražští senioři se mohou v letošním roce těšit i na další akce. V červnu se na Střeleckém ostrově bude konat Veletrh sociálních služeb HelpFair, na září se připravuje slavnostní Galavečer ke Dni seniorů.

Hlavní město Praha zároveň podporuje řadu dalších organizací, které pomáhají seniorům či nabízejí aktivity určené primárně pro seniory. Příkladem je třeba organizace Život 90, která realizuje projekt Prevence domácího násilí na seniorech, jehož cílem je poskytování pomoci seniorům ohroženým domácím násilím na bezplatné telefonní krizové lince. Součástí projektu je poskytování odborného sociálního poradenství. Anonymní a bezplatnou krizovou pomoc pro seniory a pečující osoby poskytuje i organizace Elpida.