Zpěváci ze smíšeného pěveckého sboru KOS litomyšlské pedagogické školy a folklorní soubor Červánek z Hradce Králové zazpívali a zahráli tradiční i méně známé koledy na benefičním koncertu Vánoce pro UNICEF. Výtěžek z benefice v Senátu, částku 25 872 korun, věnují patroni, místopředsedkyně Miluše Horská a senátor Radko Martínek, na podporu očkovacího programu organizace UNICEF. „V kasičce se shromáždilo 22 272 a z prodeje panenek jsme utržili dalších 3 600 korun. Celkem tak díky koncertu můžeme zajistit kompletní očkování proti šesti smrtelným nemocem pro čtyřicet tři dětí," děkovala ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba za koncert v Senátu.

Očkovací kampaň

Benefiční akce v Senátu by se mohla stát součástí dlouhodobého projektu UNICEF v České republice. „Cílem je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň za použití symbolu, který znají všechny děti i dospělí, tedy panenky," vysvětlil senátor Radko Martínek, proč návštěvníky očekávaly na sedadlech panenky vytvořené z větší části studenty pedagogické školy v Litomyšli. „Nebyly na sedadlech náhodou. Chtěli jsme, aby si hosté něco odnesli. Adopce panenky je tím nejvhodnějším způsobem, jak v adventním čase můžeme vzpomenout na ty, co potřebují naši pomoc," vybídl senátor k zakoupení panenky, symbolu očkování dětí v rozvojových zemích. Senátora potěšilo, že nezůstaly po benefičním koncertu Vánoce pro UNICEF bez domova.

Nápad oslovil řadu významných politiků a veřejně známých osob. „Z benefice by se mohla stát každoroční tradice," poznamenal Radko Martínek. Speciálního přivítání se dočkali stříbrní paralympionici z Londýna Radek Procházka a Leoš Lacina. ⋌(mit)

Jak zachránit děti v rozvojových zemích

Jedna panenka k symbolické adopci se prodává za 600 korun, to je za cenu očkování jednoho dítěte proti šesti smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna).

Panenky z projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě lze zakoupit také prostřednictvím internetové adopce UNICEF ČR na www.unicef.cz a celoročně v pražské prodejně UNICEF (v sídle Českého výboru pro UNICEF, Dům OSN, Praha 5, nám. Kinských 6).

Činnost UNICEF je od počátku jeho činnosti financována výhradně z dobrovolných příspěvků vlád, z dobrovolných finančních příspěvků veřejnosti (organizací a jednotlivců) a z prodeje blahopřání a dalšího zboží UNICEF.