„Ačkoli pražské rybníky jsou na tom mnohem lépe než pražské mosty a většina jich je ve výborném technickém stavu, je stále co opravovat a vylepšovat,“ říká radní Jana Plamínková.

Zejména se to týká nově získaných vodních ploch. V plném proudu jsou například práce na Olšanském rybníku v Kunraticích, který byl letos již odbahněn a v současné době kameníci dokončují obklady vypouštěcího zařízení a hráze. Práce budou kompletně hotové do konce listopadu a rybník bude ještě letos napuštěn.

Naopak na Biologickém rybníku v Horních Počernicích práce začaly teprve nedávno. Bude opravena celá hráz, vypouštěcí zařízení i bezpečnostní přeliv. Opravený rybník pak bude středem nového lesoparku, v jehož rámci vzniká nejen protihlukový val podél nedaleké dálnice, ale i nové mlatové cesty a revitalizuje se Svépravický potok. Potok zde dostane přírodní ráz a bude obohacen o několik tůní a dřevěný povalový chodník. Dokončení celého lesoparku o ploše více než 13 ha je plánováno na rok 2020.

Germánská osada z doby Říma

Neméně významnou akci představuje obnova velkého Lítožnického rybníka, který zanikl někdy v 17. století. Na jeho místě pak byly v 50. letech 20. století vybudovány tři menší rybníky. Ty byly ale v tak havarijním stavu, že bylo rozhodnuto tyto novodobé rybníky zrušit a obnovit původní více než dvanáctihektarový rybník. V současné době jsou zhruba dvě třetiny plochy budoucího rybníku zbaveny nánosů bahna, dělící hráze mezi bývalými rybníky jsou odstraněny a začíná oprava původní historické hráze a výstavba nového vypouštěcího zařízení.

Velkou senzací v rámci archeologického průzkumu prováděného na této stavbě byl nález rozlehlé germánské osady z doby římské na dně rybníku s dochovanými četnými nálezy včetně pozůstatků železářských pecí a původních kůlových staveb. Obnova  Lítožnického rybníka navazuje na nově vznikající lesopark Robotka a bude součástí rozsáhlého revitalizovaného území mezi Dubčí a Běchovicemi, kde bude vytvořeno kvalitní přírodně-rekreační zázemí pro obyvatele širšího okolí východní části Prahy.