Město tento problém registruje už od minulého týdne. „Písemnost určená konkrétnímu adresátovi se nachází v obálce, která byla zaslána jinému adresátovi. Neprodleně po zjištění chyby jsme učinili kroky k identifikaci příčiny a jejímu odstranění,"  uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Podle něj se jednalo o technickou chybu, ne o pochybení pracovníků úřadu. "Selhání v současné době řeší autorizovaný servis, cestou poskytovatele této služby," dodal.

Magistrát pošle písemnosti znovu

Chybně obeslaní lidé tak podle magistrátu nemají nic platit a výzvy mohou považovat za bezpředmětné. Naopak lidé, kterým byly výzvy určeny,  se nemusejí bát postihu za nezaplacení pokuty.  

„Nesprávně zaslané písemnosti nemohou ze zákona vyvolat žádné právní důsledky, tedy ani exekuci. Po odstranění technického problému odešleme písemnosti znovu," uvedl Hofman.