Pohřeb Otto von Habsburga

close Pohřeb Otta Habsburského. Na snímku vlevo jeho syn Karl, vpravo rakouský prezident Heinz Fischer. info Zdroj: ČTK zoom_in Pohřeb Otta Habsburského. Na snímku vlevo jeho syn Karl, vpravo rakouský prezident Heinz Fischer

V létě 2011 zemřela ve věku 98 let tehdejší hlava rodu Habsburků Otto von Habsburg. Pokud by 1. světová válka nepřinesla v roce 1918 konec habsburského mocnářství, tedy Rakouska-Uherska, byl by to právě tento muž, kdo by po drtivou většinu minulého století byl rakouským císařem - a panovníkem i v českých zemích.

O jeho pohřbu z 16. července 2011 se psalo jako o „rozloučení s posledním císařem“. Obřad se konal ve Vídni, zúčastnilo se jej přes 3 500 pozvaných hostů a ve vídeňských ulicích vzdalo zemřelému muži hold odhadem sto tisíc lidí.

Pohřební procesí měřilo kilometr a mířilo z katedrály svatého Štěpána, v níž se konal obřad, do Císařské krypty, kde jsou historicky pohřbíváni členové rodu - leží zde třeba i Marie Terezie nebo císařovna Sisi. V mnohém se tedy rozloučení podobalo pohřbům předchozích členů tohoto rodu. V katedrále seděli mimo jiné švédský král či lichtenštejnský kníže Hans Adam II.

„Mši sloužil z pověření papeže arcibiskup vídeňský, kardinál Christoph Schönborn, a pomáhali mu příslušníci vysokého kléru ze všech zemí bývalé monarchie. Mezi nimi arcibiskup pražský Dominik Duka, trnavský Robert Bezák a biskup brněnský Vojtěch Cikrle. Diplomaticky Česko zastupoval ministr zahraničí Karel Schwarzenberg,“ napsala tehdy ČTK

Pohřeb tehdejší hlavy roho Habsburků Otto von Habsburga v roce 2011:

| Video: Youtube

Rozloučení se synem posledního právoplatného rakousko-uherského císaře se ale konalo několik. „Za císařova syna jsou plánovány čtyři zádušní mše: v sobotu v Pöckingu, v pondělí v Mnichově, ve středu v nejznámějším rakouském poutním místě Mariazell a v sobotu 16. července ve vídeňském chrámu svatého Štěpána,“ uvedla po jeho smrti ČTK

Při mši ve vídeňské svatoštěpánské katedrále se ve čtení z Bible a přednesu modliteb střídali potomci zesnulého. Na závěr obřadu zazněla císařská hymna Zachovej nám Hospodine. I následný pohřební průvod nesl symboliku odkazující na rozloučení s dříve zesnulými příslušníky rodu. „V čele šla hudba a oddíly praporečníků, za pohřebním vozem nejbližší rodina, pak korunované hlavy s politiky, šlechta a významní hosté,“ popsala ČTK. 

Fotogalerie: Pohřeb Otty Habsburského

Společně se zesnulým císařovým synem byla do Kapucínské hrobky uložena i jeho o rok dříve zesnulá manželka Regina. Obě rakve byly překryty žluto-černou habsburskou vlajkou. 

Srdce Otto von Habsburga bylo ale pochováno odděleně. „Habsburkové často nechávali pohřbít svá srdce odděleně od nabalzamovaných těl. Otto se rozhodl nechat své srdce pohřbít v Maďarsku, v benediktinském opatství, kam byl jako chlapec poslán, aby se naučil maďarsky, když byl ještě korunním princem,“ napsala BBC

Pohřeb lichtenštejnské kněžny Marie

close Lichtenštejnský kníže Hans Adam II. s manželkou Marií na archivním snímku. Marie, kněžna lichtenštejnská, zemřela v roce 2021. info Zdroj: Wikimedia Commons, GuentherZ, CC BY 3.0 zoom_in Lichtenštejnský kníže Hans Adam II. s manželkou Marií na archivním snímku. Marie, kněžna lichtenštejnská, zemřela v roce 2021

Rod Lichtenštejnů zahalil v těchto dnech smutek. Náhle totiž zesnul nejmladší syn vládnoucího knížete Hanse Adama II., princ Constantin. Pro lichtenštejnskou knížecí rodinu jde přitom o druhou smrt za poslední dva roky. V srpnu 2021 zemřela v 81 letech kněžna Marie, manželka knížete Hanse Adama II. a matka prince Constantina. Kněžna měla české kořeny - byla totiž rozená hraběnka Kinská ze Vchynic a Tetova. I poslední rozloučení s ní neslo symboliku vztahující se k oběma rodům.

Rozloučení se konalo v katedrále svatého Florina ve Vaduzu. „Přítomní byli všichni, kdo byli drazí srdci zesnulé kněžny, včetně celé její rodiny a členů evropských královských rodin, zejména pak španělské královny Sofie, která se v roce 1967 ve stejné katedrále zúčastnila svatby Marie a Hanse Adama II.,“ připomněl web Royal Central

Mši celebroval vaduzský arcibiskup Wolfgang Haas. „Čestnou stráž u rakve drželi lichtenštejnští hasiči, neboť země nemá své ozbrojené síly,“ přiblížil web Royal Central. 

Kníže Hans Adam II., pro nějž byla kněžna životní láskou, před rakví své zesnulé ženy poklekl. Při obřadu se čtení ujali i její děti a vnoučata. Rakev zakrývala standarta knížecí rodiny a zesnulá kněžna byla uložena do rodové hrobky v katedrále sv. Florina. 

Pohřeb královny Alžběty II. 

close Rakev s pozůstatky královny Alžběty II. před Westminsterským opatstvím info Zdroj: Profimedia zoom_in Rakev s pozůstatky královny Alžběty II. před Westminsterským opatstvím

Celosvětově sledovanou událostí byl pohřeb loni zesnulé britské královny Alžběty II. Británie poslední rozloučení s panovníkem nezažila sedmdesát let. Veřejností sledovaný obřad se odehrál ve Westminsterském opatství a smuteční den vyvrcholil soukromým obřadem v kapli na hradě Windsor, kde byly ostatky panovnice uloženy. 

Pozvaných smutečních hostí bylo v opatství přibližně dva tisíce, včetně zástupců zahraničních královských rodin, světových lídrů a také zástupců charitativních organizací, sportu, umění či vědy. Celá událost v sobě nesla velmi silnou symboliku, která odkazovala jak na život Alžběty II., tak na budoucí vývoj britské monarchie.

Pohřeb britské královny Alžběty II. byl událostí, kterou sledoval celý svět:

| Video: Youtube

Do opatství byla rakev s ostatky královny přivezena v procesí na lafetě, přičemž ji kromě příslušníků ozbrojených sil z různých složek doprovázeli i členové královské rodiny - britský král Karel III., princezna Anna i princové Andrew, Edward, William a Harry. Na rakvi spočívala takzvaná imperiální koruna, stejná, jakou měla Alžběta II. při své korunovaci. A také kytice se silným poselstvím - žádná součást smutečního dne totiž nebyla nahodilá. „Byly v ní rozmarýny, které symbolizují vzpomínání, myrty, tedy stejné květiny, jaké se nacházely i ve svatební kytici Alžběty II., či listy anglického dubu, symbolizujícího stálost a sílu, tedy charakteristiky pojící se i s vládou Alžběty II.,“ vykreslila BBC.

Smuteční mši celebroval arcibiskup z Cantenbury Justin Welby, projevy měli i vysoce postavení politici Velké Británie a zemí Commonwealthu.

 Hymna, která zazněla na konci obřadu ve Westminsterském opatství - byla provedena v novém znění, které obsahuje slova Bůh ochraňuj krále! místo původního Bůh ochraňuj královnu!

Fotogalerie: Pohřeb královny Alžběty II.

Po skončení bohoslužby nosiči rakev opět umístili na historickou lafetu, kterou příslušníci královského námořnictva odtáhli k Wellingtonovu oblouku, jenž se nachází nedaleko Hyde Parku. Rakev doprovázeli členové královské rodiny v čele s novým králem Karlem III. Každou minutu průvodu se rozezněl Big Ben a z děl v Hyde Parku byla vystřelena smuteční salva.

Pohřby hrabat Kinských

| Video: Youtube

Pohřby šlechticů ve 20. století nezažila jen Evropa, ale i přímo Česká republika. Konkrétně například člen rodu Kinských z Vchynic a Tetova. V roce 2008 zesnul na svém zámku ve Žďáru nad Sázavou hrabě Radslav Kinský, český imunobiolog, zakladatel reprodukční imunologie, druhý velkopřevor českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského a čestný a devoční rytíř řádu maltézských rytířů.

Pohřeb se uskutečnil v sobotu 25. října ve žďárském konventním kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše. Posledního rozloučení s ním se zúčastnily stovky lidí, včetně významných politiků. Mši sloužil brněnský biskup Vojtěch Cikrle, nekrolog pronesl Karel Schwarzenberg. Pohřbu se zúčastnil také tehdy bývalý premiér Miloš Zeman.

„Přední lavice patřily nejbližší rodině a pozvaným hostům z Česka i zahraničí, mezi nimiž nechyběli ani nositelé rytířských řádů. Kvůli zahraničním účastníkům pohřbu byla také část obřadu vedena ve francouzštině,“ popsal tehdy poslední rozloučení Hradecký deník.

Obřad nesl symboliku odkazující na šlechtický původ zemřelého. „Možná vás překvapilo, že rakev se zesnulým neleží na márách, ale přímo na zemi. Jedná se o starou tradici rodu Kinských, která znamená pokoření se před Bohem i před lidmi,“ objasnil tehdy Deníku farář zámeckého kostela Vladimír Vojtěch Záleský.

Fotogalerie: Z pohřbu Radslava Kinského.

V roce 2012 pak v Praze po dlouhé nemoci zemřel Antonín hrabě Kinský z rodu Kinských z Vchynic a Tetova. Poslední rozloučení s ním se konalo v kostele sv. Antonína v Praze.

Přestože Antonín Kinský byl vzhledem k politickým událostem v bývalém Československu ve 20. století nucen žít zcela jiný život, než k jakému jej předurčovaly jeho kořeny (za totality pracoval například jako recepční v hotelu), poslední rozloučení s ním neslo symboliku odkazující na jeho šlechtický původ. Rakev byla pokryta textilií, na které byl vyobrazen historický erb rodu. Smutečního aktu se zúčastnil také Karel Schwarzenberg a Bolek Polívka.

Pohřeb Františka Václava Lobkowicze

close František Václav Lobkowicz. info Zdroj: Deník/František Kuba zoom_in František Václav Lobkowicz

Loni se tisíce lidí naposledy rozloučily v ostravské katedrále Božského Spasitele s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Tento muž byl nejen významným představitelem katolické církve v regionu, ale rovněž potomkem šlechtického rodu Lobkowiczů. 

V den pohřbu 26. února loňského roku se v kostelích diecéze rozezněly pět minut před jedenáctou hodinou zvony, aby pozvaly věřící k modlitbě. Přímo v katedrále bylo při mši tisíc lidí, další pak stáli kolem kostela.

„Do ostravské katedrály se s ním přišli rozloučit sourozenci, rodinní příslušníci z tuzemska i zahraničí, desítky církevních hodnostářů, politici, pozvaní hosté i veřejnost. Mši svatou vedl apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, arcibiskup olomoucký Jan Graubner, promluvili zástupci církevních společenství, ostravský primátor Tomáš Macura nebo náměstek hejtmana moravskoslezského kraje Lukáš Curylo,“ napsal tehdy Moravskoslezský deník

Fotogalerie: Rozloučení s Františkem Václavem Lobkowiczem

Symbolika pohřbu ale souvisela spíše s církevním životem zesnulého biskupa než s jeho šlechtickým původem.