Krajský soud v Liberci před několika týdny nepravomocně odsoudil ke třinácti letům odnětí svobody Jana R., jenž sexuálně zneužil sedm dětí. Případ znovu rozvířil debaty o registru, který by evidoval pachatele rizikové pro práci s dětmi. Jan R. byl totiž již za znásilnění dětí dvakrát odsouzen, přesto si mohl založit a vést spolek Děti ráje železnice a pořádat s ním akce, výpravy i tábory pro nezletilé. V budoucnu by mělo být něco podobného vyloučené.

Ministerstvo spravedlnosti totiž připravuje nový druh ochranného opatření týkající se případů, kdy byl spáchán sexuální trestný čin na dítěti. „Soud by mohl rozhodnout o zápisu do evidence rizikových nebezpečných pachatelů pro činnosti s dětmi, pokud by s osobou pachatele bylo spojeno zvýšené riziko, že se v budoucnu dopustí na dětech trestné činnosti obdobného charakteru,“ popsal pro Deník.cz mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Zápis by se tedy neprováděl automaticky a také ne zpětně, neboť by šlo o novou trestní sankci.

Opatření by se podle Řepky týkala veškeré činnosti zaměřené primárně na děti nebo předpokládající trvalejší práci s dětmi, měla by se tedy vztahovat i na pedagogy. Definitivní podoba ovšem zatím není jistá. Následovat totiž ještě budou jednání s ministerstvem školství.

Řešit se budou i připomínky zástupců Nejvyššího soudu. „Ti vyjádřili pochyby, zda by místo prostředků trestního práva neměla být věc řešena cestou veřejnoprávních předpisů, tedy jakýmsi dnes neexistujícím zákonem o práci s dětmi,“ doplnil mluvčí ministerstva spravedlnosti. Kvůli dalším odborným diskuzím o konečné podobě návrhu ještě podle něj není jasné, kdy přesně se hotový návrh dostane na jednání vlády. Předpis by ovšem mohl začít platit v první den příštího roku.

Mýty o zneužívání dětí

Plány na podobné opatření mají u nás několikaletou historii. Již od roku 2010, kdy lidmi otřásla vražda a zřejmě i sexuální zneužití devítileté Aničky J., se začalo mluvit o takzvaném registru pedofilů. S tímto označením se pojí jeden z mnoha mýtů o pachateli takovýchto činů.

„Faktem je, že asi jen desetina agresorů souzených za sexuální zneužití dítěte skutečně trpí pedofilní sexuální poruchou,“ uvedla klinická psycholožka a terapeutka Alexandra Machková na portálu Šance dětem, jenž se zabývá ohroženými dětmi.

Naopak mnoho pedofilů, tedy lidí, které sexuálně přitahují děti, je podle ní zodpovědných, bere léky, vyhýbá se rizikovým situacím a dětem neubližuje. „Největší riziko hrozí dítěti ve vlastní rodině, často je zneužíváno osobou, kterou důvěrně zná. Těmto dětem by žádný registr nepomohl,“ upozornila Machková.

Slabinou evidence by mohla být i její značná neúplnost. Jak totiž vyplývá z výzkumu sexuologa Petra Weisse z roku 2008, bezmála 70 procent mužů a téměř 80 procent žen sexuálně zneužívaných v dětství nikomu zneužití neoznámilo. K nejčastějším důvodům patří stud, méně často pak obavy ze msty agresora.

Jak se vyhnout nebezpečnému instruktorovi

V současné době neexistuje zákonná povinnost mít pro práci s dětmi čistý trestní rejstřík. Nicméně zájmové organizace mohou toto lejstro vyžadovat. „Jednotlivým organizacím nic nebrání, aby si takové pravidlo zavedly,“ uvedl pro Deník.cz lidovecký poslanec a místopředseda Podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí Aleš Dufek.

Proč taková povinnost není státem nařízená, vysvětlil tím, že mnoho volnočasových skupin je neformálních a složitě by se stanovovaly hranice, co všechno spadá pod organizace pořádající aktivity pro děti.

Zavedení povinnosti prokázat dokumentem svou bezúhonnost pro práci s dětmi by podle šéfa České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka mohlo mít i negativní efekt. „Místo aby organizace aktivně lidi prověřovaly a filtrovaly, mohly by sklouznout jen k formálnímu dokládání dokumentů, což by jim mohlo dávat falešný pocit bezpečí,“ podotkl.

Také poslanec Dufek se domnívá, že případná zákonná úprava by jen mírně snížila pravděpodobnost podobných problémů. „Za jednoznačně nejdůležitější činnost směřující proti sexuálním delikventům vidím obyčejný zdravý zájem rodičů o spolek, ve kterém jejich dítě provozuje volnočasové aktivity, shánění si informací, účast na společných akcích,“ sdělil.

To radí i Sedláček z České rady dětí a mládeže. „Než rodič někam své dítě přihlásí, měl by si danou organizaci důkladně prověřit,“ konstatoval. Obecně podle něj platí, že ty větší a celostátní jsou důvěryhodnější, protože u nich existuje propracovaný systém kurzů a kontrol.

Sexuální zneužívání dětí nahlášené v roce 2021 Orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Dle sociálního prostředí:

V péči rodičů:
Chlapci: 86
Dívky: 535

V náhradní rodinné péči:
Chlapci: 8
Dívky: 32

V ústavní péči:
Chlapci: 9
Dívky: 42

Dle věku:

Do 1 roku:
Chlapci: 0
Dívky: 2

Od 1 roku do 3 let:
Chlapci: 0
Dívky: 7

Od 3 do 6 let:
Chlapci: 12
Dívky: 57

Od 6 do 15 let:
Chlapci: 80
Dívky: 414

Od 15 do 18 let:
Chlapci: 11
Dívky: 129

Zdroj: MPSV