Dřívější návrat rodičů do zaměstnání je hlavní důvod, proč firmy školky zřizují. „Většinu firemních školek mohou navštěvovat děti mladší tří let, které nelze umístit ve státních mateřských školách,“ potvrzuje Jolana Jakoubková, ředitelka společnosti Firemní školky, která takovou péči o děti zařizuje tzv. na klíč.

Dalším důvodem, proč rodiče firemní školky volí, třeba už v pozdějším věku dítěte, je blízká vzdálenost k zaměstnání, ale také flexibilní otevírací doba uzpůsobená provozu podniku, včetně toho směnového. Většina zaměstnavatelů navíc volí celooroční provoz, bez letní přestávky.

Firemní školky často fungují v režimu takzvaných dětských skupin. V evidenci má Ministerstvo práce a sociálních věcí skupin celkem 1279, s kapacitou pro 16 863 dětí. Firemní dětská zařízení tvoří necelou třetinu počtu. Doménou jsou především pro sektor státní správy, své skupiny mají ministerstva, kraje či jednotlivá města. A jako zaměstnanecký benefit provozují školku i větší společnosti z oblasti energetiky nebo strojírenského průmyslu. „Většina firemních školek se nachází přímo v budově firmy, což je ideální. Umístění firemní školky v pronajatých prostorech v blízkém okolí je ale také možné,“ popisuje Jakoubková.

Školka může vzniknout v prostorách, které byly původně určené na něco jiného, pokud se jejich provoz upraví podle hygienických, požárních a bezpečnostních předpisů a poté se znovu zkolauduje.

Více angličtiny i techniky

Podle různých statistik české ženy zůstávají na rodičovské dovolené nejdéle z celé Evropy. Mohou to být až čtyři roky, tedy 208 týdnů. Podle projektu Evropa v datech je další v pořadí Německo, Slovensko nebo Maďarsko, kde se jedná o 156 týdnů. V sousedním Polsku je to ale například jen 32 týdnů.

Dlouhá rodičovská dovolená kazí matkám návrat na trh práce, využívat jesle, pokud tu možnost mají, se ale často ostýchají a bojí se odsudků. Ty si zažila i Markéta Pospíšilová. „Ryla do mě tchýně i vlastní máma, že to dceři ublíží. Já si ale myslím pravý opak. Odmalička je zvyklá fungovat v kolektivu různých dětí, otrkala se a věřím, že ji třeba nikdy už nepotká šikana,“ věří tlumočnice.

Firemní školku nemusí využívat jen matky-zaměstnankyně. Místo je k dispozici i otcům, jejichž partnerky pracují jinde. „U nás je to tak padesát na padesát,“ říká například Jana Seghmanová, ředitelka školky Linetka společnosti Linet. A různá je věková struktura školek. Například u společnosti Siemens ČR tvoří děti mladší 30 měsíců asi polovinu kapacity jejich školky.

Zaměstnavatelé se ve firemních školkách často snaží výuku oproti té ve státních zařízeních rozšířit a nastavit dětem individuálně. „Naše firemní školka má více pedagogů a méně dětí,“ říká Seghmanová, která ve státním školství strávila většinu profesního života. „Ze strany zřizovatele je také snaha dětem, řekněme přiblížit povolání jejich rodičů, takže se u nás víc věnujeme předškolní matematice, technice prostřednictvím stavebnic a podobně,“ dodává ředitelka školky Linetky.