Objevují se i další stesky: zbytečné výpisky z učebnic, špatné připojení, nedodržování rozvrhu. Najdou se ovšem i opačné zkušenosti. „Mám vše po ruce, učitelé se věnují každému; připadá mi, že na nás mají víc času.“

Děti kladně hodnotí také vynalézavost kantorů, kteří si berou na pomoc komiksy, křížovky, rébusy. Výstižný je postřeh, že když je online hodina dobře připravená, nemusí být „ani nějak dlouhá a dá se z toho něco zapamatovat“.

Ministra školství Roberta Plagu, který vyzývá k co nejčastějšímu slovnímu hodnocení, asi nepotěší, že i nyní převažuje klasické známkování. Nelichotivým výstupem sběru dat je zjištění, že 15 procent žáků nemá doma pro online výuku potřebné technické vybavení a čtvrtina žáků ani dostatečný klid.

„Minimálně polovina učitelů má s online výukou problémy, a to jednak po technické stránce, ale hlavně mnozí nejsou schopni online výuku naplnit smysluplně a žáky či studenty aktivně zapojit,“ komentuje výsledky akademická ředitelka společnosti Tutor Jana Pácalová.

close Infografika info Zdroj: Deník zoom_in

Dřívější výzkum společnosti Samsung přinesl závěr, že jen 26 procentům dětí se po škole nestýská a 53 procent by se do ní chtělo vrátit ještě před prázdninami. To doplňuje informace Tutoru, že 60 procentům dětí režim vzdálené výuky nevyhovuje.

„Ačkoliv české školství díky koronaviru bylo donuceno ke skokové digitalizaci, panují mezi školami a učiteli obrovské rozdíly. Posílat úkoly e-mailem je například dosti omezená pasivní forma vyučování, zatímco třeba videokonference pomáhají udržet i potřebný sociální kontakt a umožňují mnohem interaktivnější výuku. Především je ale třeba upozornit na fakt, že díky uzavření škol vzrostly nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Podle nedávného celorepublikového šetření České školní inspekce má všechny své žáky s online připojením jen přibližně 30 procent ZŠ a 60 procent SŠ,“ říká Miroslav Hřebecký, programový ředitel informačního centra o vzdělávání EDUin.

Počítače do škol a rodinám

Do konce školního roku přesto budou muset především žáci 2. stupně ZŠ a středoškoláci vzít za vděk učením na dálku. O velký problém se jedná tam, kde chybí příslušné vybavení. Ministerstvo školství a platforma Ucimeonline.cz se proto spojily kvůli poskytnutí technické a metodické pomoci.

„O zprovoznění online výuky už požádalo 348 škol. Pro podporu potřebných rodin máme ve sbírce k dispozici přes 1109 počítačů, tabletů nebo notebooků, které postupně rozvážíme. Dodnes jsme jich rozdali 475 a chceme být po ruce i po předání počítače, abychom jim pomohli zapojit jej do běžného života i pro výuku jejich dětí,“ řekla Deníku koordinátorka projektu Eva Pavlíková z Česko Digital.

Na této aktivitě se podílí třináct organizací a čtyři stovky expertních dobrovolníků. Čím víc dárců počítačové techniky se do projektu přihlásí, tím větší počet domácností i škol se bude moci plnohodnotně zapojit do online výuky.

Podpora do budoucna

Ohroženým dětem pomůže též Nadace České spořitelny ve spolupráci s Člověkem v tísni. Podpoří je částkou šesti milionů korun, přičemž 500 žákům zapůjčí potřebnou techniku, připojení na internet a doučování.  Projekt počítá s následnou podporou dalších stovek až tisíců dětí prostřednictvím vzdělávacích služeb a nízkoprahových zařízení.

„Půlroční výpadek z výuky bude mít pro sociálně znevýhodněné děti citelné dopady – ať už na úrovni znalostní a dovednostní, tak sociální,” vysvětluje vedoucí projektu Zuzana Ramajzlová z Člověka v tísni a dodává: „Na základě dlouholetých zkušeností jsme přesvědčeni, že děti budou potřebovat čas pro vyrovnání absence a stabilizaci spolupráce se školou. Největším problémům totiž mohou čelit právě po začátku nového školního roku. Proto považujeme za nezbytné podporu směřovat na celý nový školní cyklus.”