Co znamenají barvy na ministerském seznamu zemí, kam po 15. červnu je anebo není doporučeno cestovat?
Cestovat do zeleně označených zemí a vracet se z nich mohou volně, bez nutnosti podstoupit test na koronavirus nebo karanténu cestovat občané Česka i dané sousední země.

Do oranžově označených států a z nich mohou čeští občané přejíždět volně, ale občané těchto zemí nadále pro cestu do Česka potřebují negativní test na koronavirus. Při cestě z červeně označených zemí musí mít Češi i cizinci negativní test na covid-19, případně absolvovat karanténu.

Které země patří mezi "zelené", a lze z nich a do nich tedy jezdit bez omezení?
Jde zejména o všechny sousední země, tedy Německo, Rakousko, Slovensko a Polsko, dále Maďarsko, Chorvatsko, Bulharsko, Slovinsko, Lucembursko a Švýcarsko. Zelenou budou mít Češi také při cestování do Finska, Norska, na Island, do Estonska, Lotyšska i Litvy i do Rumunska a na Kypr.

Které státy úředníci zařadili do "oranžové" skupiny?
Kontrole budou při cestách do Česka podléhat občané Francie, Itálie, Nizozemska, Belgie, Portugalska, Španělska, Irska a také Dánska.

Kam se nadále nedoporučuje jezdit?
Z evropských států jsou na ministerské mapě červeně označeny pouze dva státy – Velká Británie a Švédsko.

O jakých dalších změnách nyní ministři rozhodli?
V pondělí 8. června bude následovat další vlna rozvolnění. Hromadných akcí včetně divadelních představení, koncertů a filmů se bude moci účastnit až 500 osob. Pořadatelé již nebudou muset hlídat rozestupy mezi diváky. Pokud však budou sedět blízko sebe, zůstane jim povinnost nosit roušku. Ruší se rovněž zákaz provozu mezi 23 hodinou večerní a šestou hodinou ranní ve venkovních prostorách, toto omezení uvnitř v budovách ale nadále stále zůstává.

Jak se mění pravidla pro návštěvu botanických a zoologických zahrad či arboret?
Vláda zvýšila počet osob, které mohou být současně na jednom hektaru jejich plochy, z dosavadních 150 na 250. Ministerstvo zdravotnictví dále počítá s tím, že pokud se bude epidemiologická situace vyvíjet příznivě, tento limit v nich o týden později zcela zruší.

Musí mít lidé nadále roušky v bazénech a na koupalištích?
Také tuto povinnost ministři nově zrušili, roušky bude nutné mít pouze v případě, že se jich na jednom místě shromáždí více a nemohli by dodržovat více než dvoumetrový rozestup.