Dopady sucha na Česko jsou zásadní. "Začíná to mít dopad na společnost a systém," řekl Brabec. Nedávno to potvrdil i jeden z tvůrců projektu pro zemědělce InterSucho Miroslav Trnka. Podle Českého hydrometeorologického ústavu na velké části republiky chybí od ledna 2015 do září 2018 proti průměru přes 500 milimetrů srážek, někde dokonce 700 milimetrů.

Podle ministra má Česká republika rezervy ve využívání dešťové vody. "Na naše území spadne 50 miliard kubických metrů vody ročně v podobě sněhu a deště. Významné množství se odpaří či odteče řekami, ale stále je to hodně vody, daleko víc, než ve skutečnosti potřebujeme. Tahle rezerva je něco, kam musíme hlavně směřovat," tvrdí Brabec. Také proto bude dále pokračovat dotační program Dešťovka, který je podle Brabce úspěšný a úřad v něm eviduje řádově 8000 projektů.

Ministerstvo chce také pokračovat v projektech na zajištění vody pro menší obce, které nejsou napojeny na kapacitní vodovody. "Měli jsme na to 300 milionů pro 300 obcí, dnes máme 600 milionů korun, takže jsme připraveni třeba na 500 obcí, které by si chtěly zajistit nový zdroj pitné vody, například novým vrtem, prohloubením studny a podobně," poznamenal Brabec.

Důležité také pro resort je, aby společně s ministerstvem zemědělství prosadil novelu vodního zákona, u níž skončilo meziresortní připomínkové řízení. Novela počítá se zřízením takzvaných komisí pro sucho, které budou vyhodnocovat, zda je třeba vyhlásit stav nedostatku vody. V takovém případě budou vydávat opatření.

HAMR v akci

K užitku jim má být on-line předpovědní systém HAMR. Jeho první verzi ministerstvo spustilo v prosinci a veřejnost se skrze něj dozví, kde je na českém území sucho a jak závažné je. Nabízí i údaje o aktuálním stavu řek, půd i hladin podzemních vod či informace o možném nedostatku vody v určité oblasti. Druhou fázi systému, která bude určena i pro komise, úřad spustí v létě příštího roku. Díky simulacím v HAMR si budou komise moci prověřit potenciální dopady vyhlášení stavu nedostatku vody.

V boji proti znečištění ovzduší má pomoci třetí výzva takzvaných kotlíkových dotací, které již nebudou umožňovat příspěvky pro kombinované kotle na uhlí a biomasu. Z příspěvků ministerstva bylo dosud vyměněno zhruba 60 tisíc domácích kotlů. První výzva umožňovala dotace i na čistě uhelné kotle, druhá už pouze na kombinované.

Podle Brabce by mohlo být do roku 2020 vyměněno zhruba 90 až 100 tisíc kotlů. Resort se také nově zaměří i na nízkopříjmové skupiny obyvatel v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, kterým nabídne bezúročné půjčky na část kotle, již platí sami.

Resort také připravuje zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Spolu s novelou zákona o obalech mají do české legislativy zapracovat takzvaný evropský oběhový balíček. V roce 2035 by Česko podle nových evropských cílů mělo deset procent komunálních odpadů skládkovat a 65 procent recyklovat. Novou legislativou by mělo být zavedeno nové zpoplatňování odpadů systémem, který účtuje svoz směsného komunálního odpadu podle frekvence, hmotnosti nebo objemu.