Mnoha z nich na základě smlouvy zabezpečují správu domu zkušení odborníci z velkých bytových družstev. V poslední době navíc stále častěji společenstvím vlastníků pomáhají zaplnit mezery v jejich vedení, do něhož se majitelé bytů nehrnou.

„Zejména v posledních letech podíl společenství vlastníků, která si nebyla schopna zvolit své orgány, stále stoupá. Proto bývá zvoleno statutárním orgánem právě správcovské družstvo,“ řekl Pražskému deníku Martin Hanák ze Svazu českých a moravských bytových družstev. Této možnosti ze zhruba 16 tisíc společenství vlastníků, o jejichž byty se členská družstva svazu starají, již využívá asi 15 procent.

Družstva v problémech

Situace v metropoli však není tak napjatá jako v jiných regionech země. „Nezájem o správu bytů je tím větší, čím chudší a sociálně slabší je region, ve kterém se bytové družstvo nachází,“ vysvětlil Hanák. Nejhorší situaci zaznamenal v severních Čechách. „Zlepšuje se to s tím, jak se zvyšuje hodnota bytů. Zejména v Praze situace není až tak špatná, protože i ceny bytů v panelových domech se pohybují v řádu milionů korun,“ konstatoval.

V horší situaci než společenství vlastníků jsou podle Hanáka malá bytová družstva. Ta výkon vlastnických funkcí na nikoho delegovat nemohou. Pokud se nikdo z jejich členů nechce stát předsedou, mohou mít velké problémy. „Mohlo by hrozit, že příslušný soud určí nějakého opatrovníka, třeba advokáta. Pokud by si za každý úkon účtoval třeba 4000 korun, tak se lidi nedoplatí,“ konstatoval.

Vyčerpávající hypotéky

Podle posledních dostupných údajů bylo v Česku 8429 bytových družstev, jež měla ve vlastnictví více než 431 tisíc bytů. Z toho na Prahu připadalo 3674 družstev s 87 tisíci bytů. Některá družstva navíc zařizují správu bytů v majetku společenství vlastníků. Těch před dvěma lety v Česku bylo přes 1,5 milionu, z toho v metropoli přes 432 tisíc.

Některá společenství vlastníků využívají služeb správcovských firem. Pokud lidé v bytech sami bydlí, bývají ochotni platit za opravy budov. Horší je to u bytů, na něž si vezmou hypotéku, kterou splácejí z pronájmu. „Často je vyčerpá už hypotéka a nechce se jim dávat peníze na fond oprav,“ řekl ředitel správcovské společnosti Zuckerstein Tomáš Mužík.