Školy

* žáci prvních stupňů základních škol se vracejí k běžné prezenční výuce

* běžným způsobem smějí do škol chodit i žáci druhých stupňů v sedmi krajích – Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Pardubickém, Plzeňském, Středočeském a v Praze


Kultura

* nově je povoleno pořádat živé kulturní akce venku pro nanejvýš 700 návštěvníků (s respirátory a pro účastníky s negativním testem, očkováním proti koronaviru starším 14 dní nebo do 90 dní od onemocnění nákazou covid)


Sport

* organizovaný amatérský sport nově může venku probíhat v počtu až do 30 osob, a to nejen v případě mládeže, ale u všech věkových kategorií (podmínkou jsou rovněž negativní testy, očkování proti koronaviru starší 14 dní nebo nanejvýš 90 dní od onemocnění nákazou covid)


Spolkové, sportovní, taneční a další organizované akce

* smí se jich za obvyklých protiepidemických podmínek účastnit až 50 osob venku anebo 10 uvnitř


Zoologické zahrady

* mohou být nově naplněny až do 50 procent jejich kapacity


Tržiště

* lidé na nich budou smět konzumovat jídlo


Tetování

* nově mohou být zprovozněna také tetovací studia


Zahrádky restaurací

* smějí otevřít za dodržení těchto podmínek:

- vzdálenost mezi stoly i vzdálenost od kolemjdoucích osob musí být 1,5 metru,

- maximálně čtyři hosté u stolu (pokud nejde o osoby ze společné domácnosti)

- zákazník musí být očkován nebo testován s negativním výsledkem anebo se prokázat tím, že prodělal onemocnění covid

- hostinští nemusí kontrolovat, zda lidé tyto podmínky splňují. Návštěvníci se ale musejí prokázat při kontrole ze strany policistů nebo hygieniků. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta

- oproti původním plánům nemusí být na zahrádkách restaurací vypnutá wi-fi připojení


Zdravotnická zařízení akutní péče

* nově do nich mohou jít lidé za dodržení příslušných pravidel na návštěvu svých blízkých


Sociální služby

* dosud platné omezení jejich poskytování bylo zrušeno