„Zjistila jsem, že jsou všechna plná,“ říká. Na trvající problémy lidí s fyzickým či mentálním handicapem nyní upozornila ve své zprávě z monitorování práv lidí s postižením i ombudsmanka Anna Šabatová. „Služeb je obecně nedostatek, v některých krajích nebyly některé typy služeb dostupné vůbec,“ uvedla její mluvčí Iva Hrazdílková s tím, že se to týká i hlavního města.

Pražský magistrát si podle dopisu, který ombudsmance zaslal v reakci na její průzkum, neví se situací rady. Přiznává nedostatek těchto zařízení, situaci mu ovšem komplikuje nedostatek lidí.

Ani vysoké platy nepřitáhnou

„V současnosti je v oblasti sociálních služeb nedostatek pracovních sil a ani nadstandardní finanční ohodnocení není vždy dostatečně motivující pro náročnou práci s osobami s poruchou autistického spektra,“ stojí v jeho odpovědi. Na otázku, které sociální služby jsou v Praze nedostatkové a o kolik bude potřeba navýšit kapacity, však tiskové oddělené magistrátu neodpovědělo.

Ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb pro následující tři roky je situace osob s poruchou autistického spektra zařazena mezi priority, ovšem bez nějakých konkrétních podrobností. Navýšení maximální kapacity v krajské síti sociálních služeb na pobytová zařízení či centra denních služeb jsou zde odhadnuta u jednotlivých z nich v řádech desítek. Navýšení čeká i asistenční služby.

Právě do většího počtu služeb přitom bude potřeba investovat daleko více. Demografický výhled pro Prahu není příliš příznivý. Zatímco v současnosti zde žije okolo čtyřiceti tisíc lidí starších 85 let, do třiceti let by jejich počet měl vzrůst o třetinu. Nárůst se očekává i u lidí pobírajících příspěvek na péči.