ÚS stížnosti vyhověl, případ musí znovu otevřít Vrchní soud v Praze. Dosud přiznaná suma je podle ÚS "excesivně nízká". Soud v nálezu zdůraznil, že nelze snižovat odškodnění s argumentací, že oběť není kvůli svému postižení schopná plně chápat zásahy do svých práv a vnímat všechny aspekty toho, co se jí stalo, stejně jako běžný člověk.

"Takovýto názor by vedl k tomu, že bude nižší ochrana poskytována nejzranitelnějším obětem, což je nepřípustné," řekla novinářům soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková. Podobnou argumentaci označila za nepřijatelnou v demokratickém právním státě.

Podle ÚS také není vhodné nutit oběť znovu se domáhat svých práv v civilním řízení - v podobných případech s mimořádnými okolnostmi je lepší vše vyřešit už v trestním řízení.

"Nález vítáme, protože je vidět, že přes to všechno, co musela oběť podstoupit, nakonec našla zastání u ÚS. Boj o to, aby zvlášť zranitelné oběti měly zvláštní zacházení, určitě bude ještě zdlouhavý, ale vidíme, že to není boj marný," řekla novinářům advokátka Jana Krouman, která se účastnila dnešního vyhlášení v subsituci za kolegyni Lucii Hrdou.

Násilník dostal podmínku

Hrdá na twitteru poděkovala ÚS. "Díky němu mají oběti znásilnění nárok na vyšší odškodné, a to i v případě, kdy trpí chorobou, kvůli které je pro ně těžké rozpoznat, co jim pachatel vlastně provedl," napsala Hrdá.

Znásilnění se odehrálo v roce 2018. Oběti bylo tehdy 12 let. Od dětství se neztotožňuje s mužským pohlavím a vystupuje jako dívka. Při hospitalizaci v psychiatrické nemocnici bylo dítě umístěno na chlapeckém oddělení do pokoje s mladistvými, u kterých bylo zaznamenáno sexuálně nežádoucí chování. Dalo se tedy očekávat, že může vzniknout problém, uvedla Šimáčková.

Znásilnění se podle ÚS odehrálo opakovaně. Nález hovoří "přinejmenším" o jednom pachateli, který byl také usvědčen a odsouzen. Kromě povinnosti zaplatit odškodnění mu soudy uložily 18 měsíců vězení s podmínečným odkladem na tři roky.

"V některých zvláště křiklavých případech, zejména tady, kdy ještě celý ten problém s největší pravděpodobností vznikl v důsledku rozhodování orgánů veřejné moci (…), jsme s přihlédnutím k tomu, že se jedná o zvlášť zranitelnou oběť, shledali, že je na místě do tohoto případu zasáhnout a vyžadovat po vrchním soudu, aby napravil svoje rozhodnutí," řekla Šimáčková.