Žaloba původně žádala za rekonstrukci 81,6 milionu korun, částku však výrazně navyšují úroky z prodlení. Ve vleklé kauze padlo už několik rozsudků, poslední dal WBC z větší části za pravdu. Pražský městský soud však v lednu 2016 vyhověl odvolání fondu, verdikt opětovně zrušil a vrátil věc Obvodnímu soudu pro Prahu 6 k dalšímu projednání. Zároveň nařídil výměnu soudce a také nový posudek k tomu, jak rekonstrukce Dům U Černé Matky Boží zhodnotila.

Znalec Zuska tak loni přímo na místě zkoumal, zda kubistický objekt vykazuje po rekonstrukci dokončené v roce 1994 vady, které by vykazovat neměl, a zda tyto vady mají vliv na výši zhodnocení nemovitosti. U obou otázek dospěl k závěru, že ano. Právník WBC se dnes jeho expertizu snažil zpochybnit mimo jiné poukázáním na dlouhou dobu, která od oprav uplynula. Soudkyně Petra Andršová ale konstatovala, že zvolená metoda jí připadá objektivní a že znalec si svůj posudek dokázal obhájit.

Vady jsou vidět až za nějaký čas

"Vady se neprojevují v době vzniku stavebních prací, to by byly vady zjevné, ale až v čase, a to rychlejším opotřebením nebo poruchou konstrukce," vysvětlil u soudu Zuska. Ve zkoumaném domě označil za nejkřiklavější defekt vadu střešní krytiny. "Když jsem objekt navštívil, viděl jsem, že proklamované práce tam nevidím," dodal k tomu, že předchozí znalci hodnotili rekonstrukci jinak.

Státní fond kultury odmítá požadovanou částku vyplatit, výši pohledávky označuje za spornou. Podle něj totiž rekonstrukce nebyla řádně předána a nebyly předloženy faktury o nákladech. Nadto fond tvrdí, že od hodnoty rekonstrukce by se měly odečíst částky mj. za užívání domu zhotovitelem, a to v celkové výši 14 milionů. Úroky hradit nechce, podle něj by to bylo v rozporu s dobrými mravy, protože prodlení ve věci údajně nezavinil.

Rohový dům stojící mezi Ovocným trhem a Celetnou ulicí zrekonstruovala firma Konstruktiva (později KO-Holding), která se dostala do konkurzu. WBC od ní pohledávku vůči Státnímu fondu kultury odkoupila v roce 2009 za 4,3 milionu korun. Kdo je koncovým vlastníkem seychelské společnosti, není zcela zřejmé. Podle dřívějších informací Lidových novin za firmou zřejmě stojí miliardář Petr Speychal. Ten čelí od letošního dubna obvinění v daňové kauze kolem strojírenské firmy ČKD Praha DIZ.