Městský soud v Praze chce nechat prověřit znalecká vyjádření z oboru silniční dopravy, která k nehodě předkládala obhajoba a jež se lišila od vyjádření jiných znalců. Posudek předložil několik možných variant střetu – podle autora revizního posudku Aleše Vémoly se ale ani jedna z těchto hypotetických možností odehrát nemohla. Zřejmě se na věc ještě podívají policisté – soud totiž podá podnět státnímu zastupitelství k zahájení trestního stíhání.

Názory znalců se různí

To, že se různí znalci neshodnou – typicky právě znalec, která pracoval podle zadání policie, s expertem, který následně událost zkoumá na základě objednávky obhajoby, není u řešení havárií movitějších řidičů schopných zaplatit si vlastní posudek neobvyklé. A debaty konkurentů se znaleckou licencí, z nichž všichni se ohánějí „technickým hlediskem", někdy dostávají i bizarní podobu. V rámci projednávání smrtelné nehody, v souvislosti s níž usedla na lavici obžalovaných zpěvačka Darina Rolincová, dokonce znalec v jednací síni Obvodního soudu pro Prahu 2 prohlásil, že pro vyhodnocení nehody není rozhodující rýha, kterou skútr sraženého motocyklisty reálně zanechal na asfaltu, ale pro zhodnocení pohybu stroje je podstatný výpočet, k němuž na základě zadaných vstupních hodnot dospěje počítačový program.

Nepravdivý znalecký posudek může být potrestán

K tématu používaných programů se také sluší uvést, že jednotliví znalci používají rozdílný software. Deník už zaznamenal i osočování protivníka, že si zvolil program, který pro daný účel není vhodný (koupit specializovaný software je totiž velmi nákladné) – a navíc má rezervy jak v jeho ovládání, tak i v plném pochopení jeho funkčnosti.

Znalec, který je slyšen v jednací síni, vždy vyslechne poučení, že v případě nepravdivého znaleckého posudku se sám vystavuje nebezpečí trestního stíhání. Pokud se jím neřídí, může být sám souzen úplně stejně jako svědek, který křivě vypovídal. Beztrestně lhát může u soudu jedině obžalovaný, který má právo hájit se jakýmkoli způsobem, který uzná za vhodný – i v jeho případě to ale má své meze: nesmí křivě obvinit nikoho jiného.