„Zloděj uvolnil bezpečnostní mříž a ze skříně odcizil dva zdravotnické přístroje – Zoll a Corpuls,“ konstatovala Jiřina Ernestová z centrály záchranářů. Oba přístroje se využívaly nejenom při odborných školeních zdravotníků, ale byly v rezervě i pro případné použití při výjezdu – jako nutná záloha provozu přednemocniční neodkladné péče. „Další přístroje vzdělávací středisko k dispozici nemá. Jeden z nich byl navíc předmětem zápůjčky od autorizované dodavatelské a servisní firmy,“ posteskla si Ernestová.

Způsobená škoda se rovná milionu korun. Podle zdravotníků přitom pro zloděje přístroje prakticky nemají využití. Jde totiž o specializované vybavení určené pro použití oborníkem, které se vyrábí v malých sériích – přičemž každý kus má vlastní evidenční číslo a podléhá pravidelným servisním kontrolám. Lup je tedy v postatě neprodejný; opodstatnění by neměla ani krádež na objednávku. Každý konkrétní přístroj má totiž hodnotu pouze pro oprávněného držitele.

Krádež vyšetřují policisté – přesto záchranáři požádali veřejnost o pomoc. Přivítají jakékoli informace, které by mohly vést k nalezení přístrojů.