Vysvětlil poté, že sám si původně při návštěvě hřbitova sice ničeho nevšiml - jakmile ale zaznamenal rozruch, na pietním místě neobvyklý a nepatřičný, okamžitě se zorientoval.

„Zaslechl jsem volání o pomoc a viděl utíkajícího muže, tak jsem se za ním ihned rozeběhl," připomněl muž, který okamžitě jednal. Uprchlíka dostihl zhruba v polovině hřbitova, načež ho dovedl k hlavní bráně. Tam pak společně počkali na příjezd hlídky.

Okradená žena vysvětlila, že si zloděj vyčíhal chvilku, kdy si při údržbě hrobu odložila kabelku a vydala se ke kontejneru vyhodit odpad. Cestou „se smetím" si ale všimla, jak k hrobu přistoupil neznámý muž, kabelku popadl - a s kořistí se dal na útěk směrem k urnovému háji. Ona začala volat o pomoc - a naštěstí byl poblíž další muž, který pohotově reagoval…

Podezřelého z krádeže strážníci předali policistům. Ti jednak připraví podklady pro trestní stíhání, jednak se budou zajímat o to, zda podobných kousků nemá dotyčný na svědomí víc.

Hřbitovy lákají zloděje

Aktuální případ opětovně potvrdil, že hřbitovy jsou místem, které osoby se zločineckými sklony láká nejen v dušičkovém čase. Rádi tam zabrousí nejen zloději kovů pátrající po čemkoli, co by se dalo sebrat či ulomit, odnést a zpeněžit ve sběrně, ale i chmatáci snažící se okrást návštěvníky. Ti často přímo kalkulují s tím, že na místě posledního odpočinku svých blízkých přicházejí starší lidé, kteří by se mohli stát snadnou obětí…

I proto Irena Seifertová z centrály Městské policie Praha radí, že není dobré chodit na hřbitov úplně osamoceně a je na místě dodržovat další zásady bezpečnosti.

Především si hlídejte své věci, doporučuje. Znamená to nejen se nevzdalovat od svých tašek a kabelek, ale také je při údržbě hrobu neodkládat za záda, kde by nebyly pěkně na očích.

Zloději totiž dokážou být trpěliví a číhat na vhodnou příležitost - jakmile se ale naskytne, umějí být až nečekaně pohotoví a rychlí. „Občané by proto měli počítat s určitým rizikem a nepodceňovat nebezpečí," připomněla v pátek Seifertová.

Obezřetnost se vyplatí i na místě piety

Městská policie Praha doporučuje dodržovat následující zásady:

Nikdy nechoďte na hřbitovy úplně sami.

Nenavštěvujte hřbitovy bezprostředně po otevření a krátce před uzavřením.

Pokud to není nezbytně nutné, při špatném počasí raději hřbitovy nenavštěvujte.

Nezůstávejte sami v odlehlých částech hřbitovů - zejména těch rozsáhlejších.

Nevzdalujte se od svých tašek a kabelek, ve kterých máte osobní věci, doklady, peníze a platební karty.

Buďte všímaví ke svému okolí.

Pokud se na hřbitově děje něco podezřelého, okamžitě to nahlaste policii.

V automobilech zaparkovaných před hřbitovem nenechávejte žádné cenné věci, kabelky, tašky a podobně; zejména ne viditelně odložené na sedadlech.

Obezřetní buďte i v městských hromadných prostředcích při cestě na hřbitov; dávejte si pozor na své věci.

Pro případ poškození či zničení náhrobku si pořiďte jeho fotodokumentaci.

Pořiďte si celkový snímek náhrobku. Vyfotografujte každou jeho část zvlášť . sošky, okrasné kování apod., poznamenejte si jejich rozměry. Zadokumentujte zejména všechny rozlišující znaky těchto předmětů - značka autora, výrobce, vady materiálu… Fotografie pietní architektury s popisem si doma uložte pro případné použití.