Pozorným lidem ze sousedství neuniklo, že z objektu obývaného lidmi asijského původu se v nepravidelných měsíčních intervalech se ozývalo štěkání – a poté silné bolestivé kňučení, které náhle utichalo. Na základě jejich upozornění se příslušníci městské policie společně s veterináři vydali na obhlídku v rámci šetření přímo na místě. A jejich zjištění byla otřesná. „Protože majitel domu ani žádný z jeho obyvatel nebyl přítomen, pracovníci veterinární správy a strážníci městské policie nahlédli na pozemek ze střechy sousedícího objektu. V kotci plném výkalů spatřili dva dospělé křížence a dvě štěňata. Zvířata byla v naprosto nevyhovujících podmínkách, bez vody a jídla,“ uvádí záznam městské policie.

Tímto konstatování neutěšeného stavu ale věc neskončila. Po vyhodnocení získaných informací přišla v úterý ráno chvíle zákroku. Zbědovaní psi byli odchyceni a odvezeni do útulku pro opuštěná zvířata, kde se jim dostalo veterinární péče. Případem se začali zabývat také úředníci – vše totiž nasvědčuje tomu, že v případu bude v souvislosti s podezřením z týrání zvířat zahájeno správní řízení. V okolí kotce, který se spíše podobal vězení, také veterináři objevili několik kostí. Zajistili je – a odvezli k dalšímu prozkoumání. Další šetření má také ukázat, k čemu přesně byla zvířata chovaná v objektu určena a co se s nimi mělo dít. Jedno je však jisté už nyní: psi tam měli skutečně psí život…