Doleček, kterému je nyní již 84 let a běžně posudky nezpracovává, trvá na tom, že nic nezfalšoval – a stojí si za svými původními závěry. Za verdiktem potvrzujícím Janouškova tvrzení o tom, že ženu, kterou před pěti lety srazil autem ve Vyskočilově ulici, řidič neviděl – a musel o ni zavadit zpětným zrcátkem. 

Znalec prý neviděl videozáznamy z policejních rekonstrukcí

Byť další posudky i telefonní odposlech samotného Janouška prokázaly, že se vše odehrálo jinak, lpí na něm natolik, že i Janouškovo odsouzení označuje za justiční omyl. Lobbista dostal nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 4,5 roku; zatím si však odpykal jen část a výkon trestu má přerušený ze zdravotních důvodů. 
Doleček se také netajil přesvědčením, že on si po nastupování dostupných podkladů dovede představit situaci na místě dopravní nehody lépe, než mohou děj vyhodnotit počítačové simulace. Obžaloba zásadně nesouhlasí – a mimo jiné mu vytýká, že se všemi podstatnými skutečnostmi se ani neseznámil. Neviděl třeba videozáznamy z policejních rekonstrukcí na místě události v Michli.