O ni se původně starala žena mající v oboru jistou úroveň vzdělání, jíž muž jako odměnu poskytl střechu nad hlavou (nešlo tedy o partnerskou dvojici).

Pětasedmdesátiletá seniorka trpící demencí odkázaná na cizí pomoc prý ale pak začala služby Danuše F. odmítat. Pečovatelka se o ni přestala zajímat, jen údajně svého domácího upozorňovala, že je problém.

Bez odezvy. Matka Libora Ch. nakonec zůstala zavšivená bez jakékoli péče; nikdo se o ni nestaral ani nezajistil odbornou pomoc. Danuše F. přitom u Libora Ch. dál zůstávala bydlet. „Neměla jsem kam jít," vysvětlovala.