Namísto 12 roků vězení, které mu za pokus o vraždu vyměřil před dvěma měsíci Městský soud v Praze, si má podle nového rozsudku odsedět ve věznici s ostrahou jen deset roků. Předseda odvolacího senátu Martin Zelenka míní, že účelu trestu lze dosáhnout i použitím výměry na samé spodní hranici sazby.

Polehčující okolnosti

V Batěkův prospěch hovoří podle odvolacího senátu řada polehčujících okolností. „Smrtelný následek nenastal, čin zůstal ve stadiu pokusu. A šlo pouze o takzvaný nepřímý úmysl, kdy si obžalovaný musel být vědom, co svým jednáním může způsobit,“ připomněl Zelenka, podle něhož je na místě zohlednit i to, že se obžalovaný doznal, spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení a prognóza resocializace je podle znalců možná a reálná. Ostatně sám poté, co k místu činu přiběhli svědci, ve svém řádění ustal a snažil se volat sanitku.

Na druhou stranu soud nevyhověl návrhu advokáta Luďka Trundy, podle něhož by se na dvacet bodnutí zavíracím kapesním nožem do hlavy, krku, hrudníku, zad a břicha nemělo pohlížet jako na pokus o vraždu, ale jako na zabití z omluvitelné pohnutky ve stadiu pokusu, což je zločin podstatně mírněji trestaný. „Ovládací schopnost byla podle znaleckého posudku snížena měrou podstatnou, z 80 až 90 procent,“ zdůraznil advokát.

Na běsnění s nožem však podle soudu nelze pohlížet jinak než jako na vražedný pokus. Fatální následek se podařilo odvrátit jen díky rychlé a vysoce specializované mezioborové lékařské pomoci – a bylo obrovským štěstím, že při rozsahu útoku a jeho intenzitě nůž nezasáhl tepnu ani žádnou z velkých cév.

Neospravedlnitelný útok

To, že se v pátek 13. května na chodníku před gynekologickou ordinací ve Vršovicích, kam si dívka krátce předtím zašla v doprovodu přítele vyzvednout antikoncepci, strhla hádka, nemůže být podle soudu omluvou. „Případné ústní výtky, to, že dívka odmítala přítomnost obžalovaného, byla na něj nepříjemná a sprostá a uhodila ho kabelkou, nemůže jeho čin nijak ospravedlnit,“ zdůraznil soudce Zelenka. Jedním dechem připomněl, že Batěk nemohl být ani překvapen. Hádky ve vztahu dvou nezralých jedinců nebyly ničím výjimečným – naopak spíše byly na denním pořádku.

Obžalovaný ale na okolnosti konfliktu nahlíží jinak. Nešlo prý o krvavé vyústění aktuálního konfliktu, ale o výbuch spojený s dlouhodobější krizí. „V tu chvíli nešlo o tu chvíli, ale o to vše, co bylo předtím,“ prohlásil Batěk u soudu, dávaje tak nahlédnout do zákoutí své duše. Útok totiž nikdy plně nevysvětlil.

Odmítá také, že by se jednalo o reakci v afektu, jak míní znalci. „Nejednal jsem v hněvu, ale byl jsem nahromaděný stresem a nezvládl jsem se ovládat,“ vysvětloval své pohnutky mladík, který podle svého dřívějšího vyjádření nepoznal rodinné štěstí, ale ani úspěchy ve škole či v zaměstnání – a chyběl mu i hlubší zájem o život. Za situace, kdy si sám se sebou nevěděl rady, se jeho světem staly počítačové hry – a také mladičká přítelkyně. Na tu se až nezdravě upnul, avšak nedokázal s ní vycházet. Dívčina matka to spíše než k zamilovanosti připodobnila ke stavu po třiceti letech manželství.

Na svobodu po letech

Rozsudek, jehož součástí je i rozhodnutí o náhradě škody ve výši 165 384 korun zdravotní pojišťovně a zaplacení 54 312 pobodané dívce, je již konečný. Batěk tudíž přešel z vazební věznice do výkonu trestu. Možný je pouze mimořádný opravný prostředek v podobě dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. K tomu, zda o něm uvažuje, se ale advokát Trunda nevyjádřil. „Počkáme na odůvodnění rozsudku a pak se poradíme s klientem,“ řekl při odchodu z jednací síně. Společně s blízkými odsouzeného však už nyní přemýšlí o jiném kroku – o podání žádosti o podmínečné propuštění z vězení. To je však věcí daleké budoucnosti. Je to totiž možné až po odsezení dvou třetin trestu.