"Dnešní rozsudek Ústavního soudu potvrdil, co říkám dlouhodobě: nelze tolerovat okupaci cizích objektů jen proto, že jsou momentálně nevyužívány! Zdravý rozum zvítězil a zákony v naší zemi musí platit pro každého stejně. I pro klinikáře. Právo není bonboniéra, ze které si může někdo vybírat, co se mu právě hodí," uvedl starosta Prahy 3 Alexander Bellu, který proti aktivistům bojoval.

Opuštěnou budovu příznivci nevázaného života a společensko-kulturních akcí obsadili už v roce 2014, když byla ještě klinika v majetku státu. Policisté se několikrát snažili obyvatele dostat pryč. Aktivisté odejít odmítali, chtěli na Žižkově vytvořit autonomní centrum a uzavřeli smlouvu o výpůjčce, která však po roce vypršela a vlastník ji neprodloužil. Loni v lednu poprvé soud na základě žaloby státního úřadu a SŽDC rozhodl o jejich vystěhování. Všechny další instance verdikt potvrdily.

V pátek sdělila České televizi mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková, že ústavní stížnost jedné z aktivistek byla odmítnuta jako neopodstatněná. „Nelze tolerovat okupaci cizích objektů bez právního důvodu jen proto, že jsou momentálně nevyužívány – v tom nelze spatřovat meze výkonu vlastnictví. Měl-li by stát v úmyslu sám sebe omezit ve vlastnictví v podobných případech a zlegalizovat takzvaný 'squatting', musel by tak učinit cestou legislativních změn,“ píše se v usnesení.

Ústavní soudci sice souhlasí se stěžovatelkou v tom, že pro stát je lepší, když je žižkovská klinika momentálně využívána, než aby pouze chátrala, ale nelze kvůli tomu upírat majiteli vlastnické právo. Ústavní soud konstatuje, že požadavek na vyklizení není v rozporu s dobrými mravy ani s článkem 11 třetího odstavce Listiny základních práv a svobod („Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“).

SŽDC už dříve uvedla, že se obrátila na soudního exekutora, který by se měl postarat o vyklizení budovy. Instituce plánuje kliniku rekonstruovat a vybudovat zde kanceláře, kam by se přestěhovala část zaměstnanců. Momentálně sídlí SŽDC v Dlážděné ulici v centru Prahy nedaleko Masarykova nádraží. Vyhrocené téma kolem „squattu“ v Jeseniově ulici zasáhlo i do předvolební kampaně v Praze 3. Zelení, kteří se dostali do zastupitelstva a měli by být součástí vládnoucí koalice, zaujímají smířlivější postoj.