A ano, je to tak: i když to leckoho možná překvapí, poměrně často se mezi papírem najde i kov: drobné mince. Během jediného dne se přitom součet jejich hodnot může vyšplhat až na stokoruny! Tyhle peníze se ovšem přilepšením pro pracující trestance nestanou; musí je odevzdat. Ostatně – i takový přístup slouží k převýchově lidí, kteří si odpykávají trest odnětí svobody kvůli tomu, že přestoupili zákon.

S prací pro hlavní město na dotřiďovacích linkách vězni teprve začínají – do budoucna se nicméně počítá s tím, že půjde o jedno z pravidelných pracovišť pro odsouzené. Záměrem je zaměstnat takto desítky vězňů, kteří na třídicích linkách na Jarově a v Chrášťanech budou na směny zajišťovat nepřetržitý 24hodinový provoz, potvrdil vedoucí sekretariátu ředitele pankrácké věznice Jiří Dolejší.

„Při zaměstnávání vězňů nejde pouze o snížení finančních nákladů, ale také se jedná o možnost vězněné osoby zaměstnat mimo areál věznice a prohlubovat v nich pracovní návyky a připravovat je tak na propuštění," vysvětlil, že tady rozhodně nejde jen o získání pracovní síly.

Odsouzení vyhovující stanoveným zdravotním a psychickým kritériím, kteří se takto dostanou mimo uzavřený areál věznice, získají sice pracovní uplatnění s možností skromného výdělku – nemohou ale očekávat, že se tím pro ně změní podmínky výkonu trestu. I u pásu třídičky musí dodržovat stejná pravidla, jako kdyby byli zavření.

Nedovolené kontakty

Civilní zaměstnanci o nich nemají vědět víc, než že jde o lidi z vězení: anonymní zaměstnávání nepřipouští možnost sdělovat jména ani informace o tom, zač byli dotyční odsouzeni. A vyloučeny jsou i jakékoli bližší kontakty – stejně jako možnost opuštění pracoviště; tím méně pak odchod z areálu firmy.

S řadovými zaměstnanci jsou zakázány jakékoli hovory, které se netýkají výkonu práce; není dovoleno ani vzájemné předávání čehokoli; ať už jednou, či druhou stranou. Na to, že by přes pracoviště odcházely z vězení motáky a naopak přicházely třeba drogy, tedy vězňové mohou zapomenout.

Není dovoleno předávat nebo si vyměňovat cokoliv; výslovně zákazy zmiňují korespondenci, potraviny, peníze, léky, zbraně – a vůbec jakékoli věci nemající vztah k pracovním úkonům.

Dohled i namátkové testy

Na to aby se na pracovištích neodehrávalo nic nad rámec pracovní spolupráce, dohlížejí i mimo zamřížovaný prostor strážní vězeňské služby. Dozorci tak mimo jiné bedlivě sledují dodržování zákazu navazování nedovolených kontaktů i telefonování.

Odsouzení rovněž musí počítat s tím, že na pracovištích budou podrobováni namátkovým testům na alkohol (jeho konzumace jim není dovolená) i na jiné návykové látky (pro drogy platí totéž, co pro popíjení).

Odsouzení mají možnost pracovat i přímo v areálu věznice. Na Pankráci fungují tiskárna i proslavená kovodílna (v ní se nepracuje jen na získaných zakázkách, ale vznikají tam i užitkové, okrasné či zámečnické výrobky, jež pak Vězeňská služba nabízí zájemcům prostřednictvím internetového Arestshopu.cz).

Čtěte také: Prahu 4 pomáhají uklízet vězni z Pankráce. Zadarmo