Současní uživatelé nesouhlasí – jsou přesvědčeni, že jejich aktivity jsou pro město větším přínosem než vybudování kanceláří, ve kterých budou sedět úředníci. To prý navíc není ani v souladu s územním plánem.

Oni pořádají pro příchozí například přednášky, koncerty, tvůrčí dílny či jazykové kurzy. Lze očekávat, že využijí všech právních prostředků, aby se středeční verdikt pokusili zvrátit. A pokud by neuspěli, nejspíš se spor z jednacích síní přenese i na ulici.

Aktivisté využíjí možnost odvolání 

Tímto způsobem se ostatně dostali dovnitř: jako squateři s řadou podporovatelů hlasitě protestujících proti aktivitám policie, která je zprvu chtěla vytlačit. Teprve následně (když aktivisté našli podporu i mezi některými politiky) přišla smlouva o roční výpůjčce objektu. Její platnost však již dávno vypršela. Bezmála před rokem: loni 2. března.

Osazenstvo ovšem v budově setrvalo. A cokoli na tom měnit zatím nemíní. „Využijeme možnosti odvolání," potvrdil právník Pavel Uhl zastupující žalovanou Terezu Virtovou, jež Kliniku reprezentuje. Zdůraznil, že soud se podle jeho názoru dostatečně nevyrovnal s argumenty žalované strany hovořící o rozporu požadavku žalobců s dobrými mravy.

Soud žalující straně nepřiznal náhradu 

Vyklizení prostor Kliniky se po vypršení smlouvy o zápůjčce nejprve domáhal majetkový úřad zastupující stát, aktuálním žalobcem je Správa železniční dopravní cesty jako nový vlastník. (Od státu úřad spravující vlakové koleje získal komplex zchátralé polikliniky loni v říjnu. Aktivisté namítali, že se tak stalo „za velmi netransparentních okolností").

Obvodní soud se přiklonil na její stranu rozhodnutím, že současní uživatelé mají vyklidit budovy i pozemky. Žalující straně však nepřiznal náhradu výloh soudního řízení, jak bývá u vítězných sporů obvyklé.

Aktivisté chtějí upozornit na téma využití prázdných domů

V minulosti se v souvislosti s výzvami k vystěhování aktivistů objevily i návrhy na poskytnutí náhradních prostor pro jejich působení. Z toho ale sešlo. Klinikáři se prý rozhodli k projevům občanské neposlušnosti odmítáním výzev k vyklizení na protest proti chování vlastníka objektu – a také proto, že měli obavy z toho, že pokud by své pozice opustili, přestali by být partnerek k vyjednávání. Už před osmi měsíci navíc naznačovali, že v jejich při jde i o víc než jen o objekt v Jeseniově ulici.

„Nechceme, aby zájem o toto téma vyšuměl jako v případě vily Milada, která dodnes chátrá ve vlastnictví státu," uvedli ve facebookovém prohlášení loni v květnu poté, co v objektu za vzedmutých emocí zasahovali policisté kvůli nahlášené bombě. „Chceme upoutat pozornost na téma využití prázdných domů," zdůraznili s tím, že v rámci diskuse s „autoritami" nechtějí být přehlíženi.

Čtěte také: Pražský soud začne řešit spor mezi Klinikou a majitelem