Snímek se setkal s velkým ohlasem a jeho zveřejnění vedlo k brzkému dopadení pachatele; ten byl následně i odsouzen. Za neoprávněné zveřejnění ale majitel obchodu dostal pokutu.

Nyní se ho zastal městský soud, podle jehož mínění zákon porušen nebyl – a navíc právě zveřejnění podobizny napomohlo odhalit pachatele trestné činnosti. Takoví lidé podle soudu musí počítat s tím, že jejich práva na ochranu osobní identity nebudou plně chráněna.

Nelze také přehlížet uplatňování práva na ochranu vlastnictví. Důležité také je, že dveře prodejny byly řádně označeny upozorněním na přítomnost kamer. Soud proto pokutu označil za neoprávněnou.

ÚOOÚ ale s verdiktem nesouhlasí a trvá na tom, že zveřejňovat záběry hledaného podezřelého by neměl nikdo jiný nikdo jiný než policie. Rozhodnutí soudu je ještě možno napadnout podáním kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu ČR. ÚOOÚ to nejspíš udělá.