Od chvíle, než dotyčného, který na verdikt čekal v ruzyňské vazební věznici, eskorta přivedla do jednací síně a soud otevřel projednávání jeho kauzy, uplynulo 14 minut do chvíle, než se rozsudek stal pravomocný bez možnosti využít opravného prostředku.

Soudce Michal Tomáš neprováděl dokazování; jeho senát pouze 25. května schválil dohodu o vině a trestu, již obviněný 3. května uzavřel se státní zástupkyní Miloslavou Zagarovou. Za daných okolností se role obhájkyně Heleny Deverové omezila na podání návrhu, aby se jednání uskutečnilo s vyloučením veřejnosti. Tomu soudce Tomáš nevyhověl. „Nic citlivého projednávat nebudeme,“ konstatoval. „Vyslýchat svědky nebudeme – a poškození tak nemohou být poškozeni,“ konstatoval.

Protesty dítěte umlčel tablet

Tehdejší čtyřicátník či čerstvý jednačtyřicátník Milan B. z Loun, jenž v dané době pobýval v obci nedaleko Berouna, si podle zjištění kriminalistů, potvrzených i vlastním doznáním, vyhlédl k uspokojení chtíče pětiletou holčičku ze svého okolí; nikoli však příbuznou. V blíže nezjištěné době od loňského února do 26. srpna ji opakovaně osahával na intimních místech, a to na holém těle. Z jednání soudu vyplynulo, že se dívenka snažila slovně bránit. Agresor však předškolačku, která vzhledem ke svému věku nemohla chápat, co se odehrává, umlčel: odmítal jí půjčit tablet, dokud nedosáhne svého.

Dívčí internát v Berouně.
Onanista se v Berouně uspokojoval před dívčím internátem

Poté, co toto počínání vyšlo najevo a dotyčného se podařilo najít (na počátku loňského září po něm policisté dokonce vyhlásili celostátní pátrání a požádali veřejnost o pomoc, přičemž už tehdy uváděli, že je podezřelý ze závažné násilné trestné činnosti mravnostního charakteru, které se měl dopustit na nezletilé osobě), jeho skutky orgány činné v trestním řízení kvalifikovaly jako trestný čin znásilnění; se způsobem provedení srovnatelným se souloží. Za takový čin stanoví trestní zákoník sazbu odnětí svobody od pěti do dvanácti let. Uložený trest tedy zůstal jeden rok pod spodní hranicí zákonem stanovené trestní sazby.

Bez násilí i bez následků

Předseda senátu Tomáš konstatoval, že jakkoli trest může být vnímán coby mírný, shledává jej jako přiměřený. Soudce připomněl i několik polehčujících okolností a faktů vyznívajících ve prospěch obviněného. Mimo jiné jeho psychický stav, fakt, je jednání od počátku doznával, a z minulosti na něj nebyly negativní poznatky. Zdůraznil také, že pachatel se nedopustil násilí a u poškozené nedošlo k trvalým následkům – například v podobě rozvinutí posttraumatické stresové poruchy.