Tým Krystal byla menší skupina policistů vnější služby a kriminalistů, která se zaměřovala na prodej drog v centru Prahy. Jelikož se jejich práce velmi osvědčila a dosáhli velmi dobrých výsledků, vzniklo 1. července 2020 samostatné oddělení, které v této činnosti pokračuje.

Zaměřili se na Václavské náměstí a okolí Hlavního nádraží, kde probíhal prodej drog v největší míře. V těchto místech se jim podařilo prakticky zcela zastavit nelegální prodej léčiv jako je Subutex, Suboxone a Rivotrill, které narkomanům nahrazují o mnoho dražší omamné a psychotropní látky.

Za více než rok jejich působení zadrželi bezmála tři sta osob, z čehož z 90 procent tvořili dealeři drog, ale neunikli jim ani kapsáři nebo násilníci. Podařilo se jim vypátrat tři desítky osob v pátrání a uživatelům uložili pokuty za více než 450 tisíc korun. V průběhu roku také odhalili několik provozoven, kde docházelo k distribuci, nebo jiného zneužívání omamných a psychotropních látek.

Drtivou většinu se podařilo pravomocně odsoudit a v dalších mnoha případech jim byl vydán zákaz pobytu na území hlavního města Prahy. V současné chvíli je na první pohled viditelné, že se tyto osoby v centru města již nenachází.