Na muže, o němž si myslel, že mu společně s dalšími členy své rodiny chce ubližovat, střílel vrah v garážích bytového komplexu ve Velenovského ulici nedlouho po sedmé ranní – a téhož dne hodinu po poledni se měl dostavit na odbor zbraní a bezpečnostního materiálu IV. obvodu pražské police, aby dvě legálně vlastněné zbraně odevzdal. Policie totiž dospěla k závěru, že ztratil způsobilost k jejich držení.

Psychické problémy

Přímý motiv vedoucí k zastřelení muže, kterého 43letý Lukáš B. zamordoval pomocí „většího množství střelných zranění", se odhalit nepodařilo. Za mordem zřejmě stály dlouhodobě konfliktní vtahy lidí ze sousedství – a hlavně psychické problémy střelce, umocněné smíšenou poruchou osobnosti a paranoidními rysy. Označení „psychopat" se nicméně šéf pražské mordparty Josef Mareš zdráhá použít. Přece jen šlo o člověka, jemuž různí lékaři během deseti let pětkrát potvrdili, že je schopen nosit zbraň…

Napětí mezi střelcem a obětí i dalšími příbuznými zavražděného muže bylo dlouhodobé; z obou stran (častěji ale ze strany Lukáše B.) padala v minulosti oznámení na policii hovořící o sledování, možném ohrožení a obavách o vlastní bezpečnost. Neobjevil se ale žádný konflikt a nepodařilo se zmapovat, že by kterýkoli z aktérů smrtící střelby tomu druhému kdykoli vyhrožoval, obtěžoval ho nebo jakkoli atakoval.

Ze strany rodiny zavražděného lze jen zaznamenat úsilí směřující k tomu, aby byl Lukáši B. kvůli jeho chování odebrán zbrojní průkaz. Možná i v souvislosti s tím sžírala držitele dvou pistolí nenávist, jakou psychicky zdravý člověk asi nepochopí. Důkladně totiž se připravil nejen na vraždu, kterou 15. května skutečně spáchal, ale i na to, že sprovodí ze světa dalších osm lidí z okruhu příbuzných své oběti. Dokonce si na sledování pohybu některých „cílů" najal soukromého detektiva!

Pečlivé přípravy

Co bude dál, už neplánoval – až s pedantskou předností si ale sepsal seznam všeho, co musí nachystat, aby úspěšně dokonal své smrtící dílo. Nejenom si připravil plánky, jak se ke svým obětem dostane (doplněné i fotografiemi a údaji o zvyklostech), a zvažoval i možnosti úniku, ale zjevně počítal s tím, že po něm kriminalisté půjdou.

Na svém seznamu tedy nezapomněl třeba na paruky nebo nalepovací vousy – a skutečně si je pořídil. Dokonce dospěl k závěru, že bude potřebovat jiné auto než své vlastní. To si obstaral v půjčovně. Ve vozidle pak policejní detektivové našli připravené pomůcky naznačující, že nehodlal zůstat jen u střelby. V pohotovosti měl i podpalovač, takže ve hře mohl být také žhářský útok.

Pátrání po podezřelém (spojené i s objížděním množství autopůjčoven nejenom v Praze, protože kriminalisté nemohli vyloučit, že takto si Lukáš B. nachystal do zásoby více vozidel) bylo velice intenzivní. Pozornosti veřejnosti neunikly rozsáhlá pátrací akce v Krčském lese nebo návštěva zásahové jednotky jednom z domů na Zahradním Městě. Odehrávalo se toho ale mnohem, mnohem více – podrobnosti o operativně pátrací činnosti ale detektivové nechtějí prozrazovat. Došlo také na přímé hlídání možných obětí nejenom na území metropole, ale rovněž ve středních Čechách a v Rychnově nad Kněžnou.

Vrah zabil i sebe

Konec rozsáhlých opatření přišel o necelý týden později, kdy bylo poblíž místa záběhlické vraždy, v lesoparku nedaleko ulice Nad Meandry, nalezeno tělo muže, který spáchal sebevraždu pomocí pistole. Expertizy postupně potvrdily, že šlo o hledaného Lukáše B., který se zastřelil stejnou zbraní, jaká vraždila ve Velenovského ulici.

Život si vzal nejpozději dva dny po smrtící střelbě; možná i dřív – přesnější určení detektivové podle Marešových slov dodnes neznají. Druhou pistoli z jeho vlastnictví našli kriminalisté při domovní prohlídce.

Případ vraždy policie odloží. Není koho stíhat; muž, o němž si jsou kriminalisté jisti, že byl pachatelem, sám sobě udělil trest smrti. A ani o tom, že skutečně šlo o sebevraždu, na které se nepodílel nikdo další, nemají detektivové pochybnosti.

Z pochybení jsou podezřelé dvě lékařkyPokyn k prošetření, jak policie naložila s oznámeními, která na sebe navzájem podávali střelec a rodina jeho oběti (přičemž pachatel byl podle slov Tomáše Hulana z ředitelství pražské policie o poznání aktivnější) vydal ředitel pražské policie Luděk Procházka bezprostředně po záběhlické vraždě. V pátek uvedl, že předmětem prošetřování se stala činnost dvou místních oddělení a zbraňového odboru IV. policejního obvodu pražské policie.

Na práci místních oddělení se vážná chyba nenašla. Oznámení Lukáše B., že je sledován a snad i ohrožován, když mu později zastřelený muž měl vulgárně nadávat a umístit v bytě odposlechy, byla prošetřena – a věc odložena s tím, že se skutek nestal. Částečné pochybení bylo v tom, že nedošlo k došetření věci – tedy nebyla vyloučena možnost, že se Lukáš B. v roce 2014 kontaktováním zastřeleného muže a jeho rodiny nedopustil přestupku.

Podněty zastřeleného muže i jeho otce k tomu, že zdravotní stav Lukáš B. se změnil, je mužem vykazujícím příznaky psychické choroby či poruchy, a tak by mu měl být odebrán zbrojní průkaz, pak místní oddělení správně postupovala zbraňovému odboru.

I služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vyvíjela značnou aktivitu a už v roce 2012 zahájila přezkum osobnostní způsobilosti Lukáše B. Od jeho praktické lékařky si vyžádala posudek – ten ale doktorka nezaslala. Poslala jen lékařskou zprávu – s tím, že ještě očekává písemnou zprávu od psychiatra.

Na další urgence přišla odpověď, že vyhotovení posudku bude zdlouhavé, neboť jednání s posuzovanou osobou je komplikované – přičemž lékařka si pro sebe nechala skutečnost, která se nyní jeví jako velmi podstatná: Lukáš B. ji podle aktuálních zjištění policie doslova pronásledoval, v ordinačních hodinách i mimo ně, a domáhal se kladného výsledku.

Lékařka ho nakonec poslala ještě na psychologické vyšetření – a výsledky, které Lukáše B. jako držitele zbrojního pasu nezpochybnily (psycholog se ostatně ze svého pohledu kladně vyslovil i letos 29. dubna), přeposlala zbraňovému oboru. To už byl rok 2013. Až nyní podle Hulanových slov nález dokumentu při domovní prohlídce ukázal, že lékařka ignorovala zprávu o psychickém onemocnění pacienta, kterou jí adresoval psychiatr.

Chyba se stala v tom, že se civilní zaměstnanec policie nakonec spokojil se zprávou psychologa poslanou praktickou lékařskou – a netrval na tom, aby se vyjádřila přímo ona, připomněl v pátek Jiří Poláček, vedoucí odboru vnitřní kontroly pražského policejního ředitelství. „Posudek o zdravotní způsobilosti může vypracovat pouze praktický lékař," uvedl. To, že posuzování osobnostní způsobilosti bylo ukončeno bez takovéhoto posudku, je jediným pochybením zbraňového odboru.

Nové prověřování zdravotní způsobilosti Lukáše B. k držení zbraní začalo letos. Jednak kvůli novým podnětům týkajícím se možné změny jeho zdravotního stavu, jednak v rámci standardního řízení o prodloužení platnosti zbrojního průkazu. Zde policisté odhalili pochybení další lékařky – ta Lukáši B. napsala kladný posudek, aniž by měla patřičnou atestaci (a posléze vyšlo najevo, že ani nebyla seznámena s jeho zdravotním stavem, protože si nevyžádala dokumentaci od jeho předešlé lékařky).

Policie ale reagovala správně: požadovala zdravotní posudek od lékaře se správnou kvalifikací. Kvůli odvolání Lukáše B. byla věc postoupena k přezkoumání na policejní prezidium. Nyní se ukázalo, že pacient shánějící kladný posudek obešel celou řadu lékařů – u většiny ale nepochodil. Vyhověla až zmiňovaná doktorka bez atestace.

Protože platnost starého zbrojního průkazu končila11. května a nový průkaz Lukáši B. vydán nebyl, do 10 dnů od skončení platnosti byl povinen odevzdat všechny zbraně. Správní orgán mu dokonce stanovil termín: 15. květen. Den, kdy Lukáš B. vraždil. „Pět dní po vraždě byl navíc policistům doručen posudek – tentokrát již správný – o zdravotní způsobilosti Lukáše B. od jeho nového praktického lékaře – datovaný ke dni 14. května," připomněl Tomáš Hulan z ředitelství pražské policie. Závěr: negativní; jmenovaný není způsobilý…

Šéf vnitřní kontroly pražské policie Poláček má jasno: dvě lékařky udělaly vážnou chybu; dokonce se mohly dopustit trestného činu. „Budeme v tomto směru konat v souladu se zákonem," slíbil Hulan za pražskou policii. Podle Poláčkových slov ale nejde jen o věc policistů: chystá se i podnět pro ministerstvo zdravotnictví a lékařskou komoru.

Čtěte také: Kvůli vraždě v Záběhlicích hledá policie 43letého muže