Letitou zkušenost s mládeží pohybující se v okolí obchodních center a přímo v nich mají i pražské terénní programy Streetwork Beztíže. Cílem práce Beztíže je snižovat výskyt drogové závislosti, drobné kriminality a jiných sociálně rizikových jevů. Pro část uživatelů, kteří žijí na okraji společnosti, terénní program představuje most vedoucí k ostatním obyvatelům Prahy, úřadům a jiným institucím.

„Zkušenost podobnou té brněnské máme z okolí pražské nákupní galerie Atrium Flora. Cílovou skupinou terénní služby jsou děti a mládež ve věku šest až dvacet šest let, trávící svůj volný čas v ulicích či parcích Prahy 3,“ říká Tomáš Klumpar, vedoucí Beztíže, specializovaného oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.

„Naši terénní pracovníci dlouhodobě sledují dění v takzvané ‚uličce‘, která se nachází těsně mezi obchodním centrem a Olšanskými hřbitovy,“ pokračuje Klumpar.

Šátek pod kolenem

Složení part, které se tu každodenně setkávají, se mění v závislosti na různých okolnostech, jako je například roční období, počasí či životní etapa jednotlivců. Ulička nabízí skrytý prostor přímo za obchodním centrem, které mladistvým nabízí teplo, sucho, zábavu a stravování. Díky dobré dostupnosti se sem mladí sjíždějí z různých koutů Prahy.

„Jedna skupina se dokonce identifikuje zavázaným šátkem pod kolenem. Mezi jednotlivými partami čas od času dochází jak ke slovním, tak i fyzickým střetům. Výjimečné nejsou ani krádeže přímo v obchodním centru,“ popisuje Tomášova kolegyně Viktorie Paloušová, která dění okolo obchodních center zkoumá.

Z tuzemských i zahraničních nezávislých výzkumů je zřejmé, že OC pro mladé lidi znamená prostor, kde rádi tráví svůj volný čas a vytvářejí vlastní integritu. Zároveň se zde však často dostávají do konfliktních situací s ochrankou, ale i mezi sebou. „Centra nicméně představují bezpečná místa, kde je třeba alespoň částečně dodržovat nastavená pravidla, mimo areál se však rozpouštějí,“ říká Paloušová.

Upozorňuje na práci českých výzkumnic Jany Spilkové a Lucie Radové, které popisují, jak mládež tráví volný čas v různých nákupních centrech po celé republice, včetně Vaňkovky.

Víno s kolou

„Setkávaly se s nezletilými, kteří pili alkohol v jídelní zóně, například víno s kolou v lahvi od koly. V rámci výzkumu narazily i na tzv. „core kids“ či „mall junkies“. Tyto pojmy zahrnují skupinku mladých lidí, typicky osm až deset členů obou pohlaví ve věku 14 až 17 let, která centrum navštěvuje denně a má dominantní postavení v rámci ostatních skupinek,“ shrnuje Viktorie výsledky výzkumu.

Symbolický mocenský boj o vedoucí skupinku uvnitř OC pak podle ní může venku přerůst v násilné útoky, jak to mohlo být i v případě OC Galerie Vaňkovka.

„Naši terénní pracovníci kontaktují děti a mládež v OC Flora a okolí třikrát týdně,“ informuje Tomáš Klumpar a pokračuje: „Díky pravidelné intervenci terénního programu se již vyřešilo několik incidentů. Například minulý rok zde došlo k napadení mladíka s použitím teleskopického obušku, byla přitom zraněna nakupující seniorka. Kolegové se dopátrali hlavních zúčastněných a přesvědčili, je, aby se sami přihlásili na policii.“

Vedení obchodního centra, natož jeho majitelé, však o spolupráci s terénními pracovníky zjevně nestojí. „Zřejmě si myslí, že všechno vyřeší ochranka,“ krčí rameny Tomáš. Takový přístup se ale může do budoucna jedině vymstít. V Brně už o tom vědí své.