Dechová zkouška následně popíjení potvrdila: na displeji testeru vyskočily hodnoty 0,20, 0,96 a 1,23 promile. To podle slov Rudolfa Rubeše znamenalo dvojí řešení situace: jednak přímo na místě, jednak také následně.

„Byli vyrozuměni zákonní zástupci nezletilých a vyzváni k jejich převzetí. O celé věci byla informována Policie ČR a místně příslušné pracoviště odboru sociálně právní ochrany dětí," konstatoval Rubeš.