Městští strážníci podle tiskové zprávy centra začali zaměstnance osočovat a verbálně vulgárně napadat ve chvíli, když jim odmítl poskytnout informace o klientech. „Policie útočí na naše zaměstnance za dodržování zákona. Zaměstnanci, kteří vykonávají obtížnou a často rizikovou práci s lidmi bez domova, se musí ještě bránit nevoli některých policistů," uvedl oblastní ředitel Naděje Jan Kadlec.

Naděje podle zákona o sociálních službách a nařízení GDPR nesmí poskytovat informace o svých klientech. K tomu má výklad Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra. „Někteří policisté se však s tímto faktem nehodlají smířit. Doposud pouze verbálně útočili na naše zaměstnance. Ti se vždy snažili tyto situace ustát. Nechceme s policií vyvolávat konflikt, ale to, čeho se nyní dopustili strážníci městské policie už přesáhlo veškeré hranice slušnosti," doplnil Kadlec.

Strážníci podle tiskové zprávy centra vulgárně hovořili o zaměstnancích Naděje a klientech. Muž je požádal o služební čísla. To policisté odmítli, zakrývali si je rukou. Muž tedy vyšel ven, aby si vyfotografoval SPZ policejního vozu. Policisté ho před očima svědků srazili za jízdy otevřenými dveřmi auta, zaklekli na něj a v poutech odvezli na služebnu. Muž je v pracovní neschopnosti.

Mlátil rukou do auta

Úplně jiné vysvětlení poskytla médiím mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová: "Pražská městská policie se důrazně ohrazuje proti tiskové zprávě ředitele neziskové organizace Naděje Jana Kadlece – naši strážníci nikoho nenapadli, natož brutálně, ani nezjišťovali nezákonné informace o klientech centra. Jednali v rámci svých zákonných pravomocí. Při zákroku byli řádně označeni identifikačními čísly."

Dvoučlenná hlídka strážníků měla za úkol doručit písemnost Obvodního soudu pro Prahu 4 do vlastních rukou člověku, který se podle doručovací adresy nachází v centru sociální pomoci Naděje v ulici U Bulhara v Praze 1. Na otázku strážníků, zda je v centru přítomna osoba, které má být písemnost doručena, přítomní lidé nereagovali a odmítli se strážníky jakkoli komunikovat.

Po chvíli se jim podařilo vyhledat zaměstnance centra Naděje, který je uvítal slovy: „Co tady děláš ty vole? Nemáš tady co dělat, vypadněte, toto je chrám, mě blbosti nezajímaj.“ 

Kam jedete volové?

Poté je po výzvě následoval ven, ale ve svém agresivním verbálním napadání vůči strážníkům pokračoval i tam: „I kdyby tady někdo byl, vám to neřeknu. Znáte hovno, naučte se zákony. Stejně jsem úplně nekompetentní a vy si to odnesete. Dej mi číslo. Tady sou všude klienti, ti to viděj.“ 

Hlídka se proti jeho chování ohradila a vyzvala ho, aby se choval slušně. Jeho vyjádření o nekompetentnosti tedy akceptovala a tímto považovala úkon za ukončený. Poté nasedla do vozidla a odjížděla z místa.

Zaměstnanec ale vozidlo doběhl a při tom křičel: „Dej mi číslo vole, kam jedete volové, to si odneseš.“ Několikrát při tom udeřil rukou do služebního vozidla a pokoušel se otevřít dveře u spolujezdce. "Na opakovanou zákonnou výzvu muž nereagoval a ve svém jednání dále pokračoval. Hlídka tedy muže vyzvala, ať zanechá svého jednání, navíc s výzvou k prokázání totožnosti.  Pokud výzvě nevyhoví, bude předveden na Policii ČR.  Ani na tuto výzvu dotyčný nereagoval a pokusil se z místa odejít. Hlídka proto využila svého zákonného oprávnění a proti muži použila donucovací prostředky – hmaty, chvaty a pouta," uvedla Seifertová.

Následně hlídka muže předvedla na místní oddělení Policie ČR, Praha 1. Po zjištění totožnosti mu byla na služebně policie sejmuta pouta. "Přestože neměl žádná viditelná zranění, bylo mu nabídnuto lékařské ošetření, které je nabídnuto každému v případě použití donucovacích prostředků. To předváděný ale odmítl. Poté byl nezraněn a se všemi věcmi propuštěn ze služebny. Jeho přestupkovým jednáním se bude dále zabývat správní orgán," doplnila.

Strážníci oznámili podezření ze spáchání těchto přestupků: neuposlechnutí výzvy úřední osoby a znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci. Po celou dobu jednání i následného zákroku měli podle mluvčí na stejnokroji viditelně umístěno identifikační číslo. Nijak si ho nezakrývali, zaměstnanec si je naopak vyfotil na mobilní telefon.

Pomoc bezdomovcům

"Závěrem bychom se znovu rádi ohradili proti tvrzení ředitele oblastní pobočky Nafěje Jana Kadlece. Naši strážníci na místě postupovali profesionálně, v souladu se zákonem, nikoho verbálně ani fyzicky nenapadli. Naopak se snažili situaci vyhrocenou zaměstnancem centra co nejrychleji ukončit. Není pravdou, že by si „frustrovaní strážníci“ vylévali zlost na zaměstnancích Naděje, ani na jejich klientech," napsala ve vyjádření Seifertová.

Strážníci městské policie jsou s lidmi bez domova v každodenním kontaktu. Ne jednou jim poskytli pomoc, ne jednou zachránili život. Dlouhodobě spolupracují s Centrem sociálních služeb Praha, Červeným křížem, Armádou spásy a dalšími neziskovými organizacemi. "Doporučujeme tedy řediteli sociálního centra Naděje Janu Kadlecovi pro příště vážit slova. Jeho slova totiž dehonestují práci našich strážníků velmi zásadním způsobem. S ohledem na uvedené a ve snaze zabránit další bezdůvodné dehonestaci, se hodlá městská policie proti nepravdivému nařčení bránit," konstatovala mluvčí.