Sám nevidí problém, pokud se vyjádří jako občan. Podle předsedy senátu Petra Průchy nicméně ohrozil důstojnost soudcovské funkce. Konfrontační tón je podle něj nepřípustný; možná by prý byla pouze věcná kritika.

Kárný senát se věcí zabýval z podnětu předsedy městského soudu Libora Vávry. Ten nepožadoval trest – jen potvrzení svého názoru, že podřízený měl být „uměřenější".

Průchův senát sice konstatoval pochybení soudce, ale od postihu upustil – dostatečným trestem je prý samotné projednávání kárné žaloby.