Policie stíhala jednatele firmy od roku 2004. Kriminalisté se domnívali, že společnost Explosive Service dovezla ze Švédska trhavinu pentrit. Oba stíhaní od počátku tvrdili, že materiál, přestože pocházel z vyřazených armádních zásob, neměl vojenskou povahu, a jeho dovozem tedy neporušili zákony. V roce 2006 byli obžaloby zproštěni, neboť podle soudu nespáchali trestný čin.

Firma prý utrpěla ztráty 

Podle firmy vznikla škoda nezákonnými rozhodnutími státu, kvůli nimž firma nemohla v průběhu trestního stíhání dokončit obchod s pentritem. Tím utrpěla ztráty. Peníze požadovala také za náklady na právní zastoupení jednatelů.
Soudce Ondřej Růžička při zdůvodnění rozsudku vysvětlil, že firma v žalobě tvrdila, že za vznik škod mohl stát a ministerstvo průmyslu a obchodu, které firmě odňalo licenci na obchodování s vojenským materiálem, ale neprokázala svá tvrzení, jakým způsobem to měli udělat. 

Stíhání bylo vedeno proti fyzickým osobám

Soudce naznačil, že by firma měla stát žalovat z jiných důvodů, než uvedla. „Soud netvrdí, že neexistuje jiný odpovědnostní titul, na základě kterého by se bylo možné škody domáhat, ale ten tvrzený nebyl," podotkl Růžička.
Soudce zdůraznil, že v civilních sporech nemá vyšetřovací povinnost. „Soud nemůže sám přezkoumávat to, co má být předmětem řízení. Předmět řízení vymezují účastnící řízení," řekl Růžička. Žalující strana tak podle soudu neunesla důkazní břemeno. Soud firmě nepřiznal ani peníze, které chtěla za náklady na obhajobu svých zaměstnanců v trestním procesu před 11 lety. Stíhání totiž bylo vedeno proti fyzickým osobám, a nikoliv proti firmě.

Obvodní soud se případem zabýval podruhé, firma původně požadovala asi 180 milionů korun. Soud žalobu zprvu odmítl, dovolání společnosti ale částečně vyhověl Nejvyšší soud. Firma Explosive Service se zabývá hlavně trhacími a vrtacími pracemi, speciálními stavebními činnostmi a výrobou i prodejem trhavin.