Ministerstvo loni rozhodlo, že znovu projedná posudek vlivu na životní prostředí pro rozšíření letiště, který v roce 2014 zrušilo pro údajné chyby. Posudek stále nedodalo, až po jeho vydání může letiště nedaleko Prahy zažádat o územní rozhodnutí.

Čtěte také: Soud zrušil ochranné hlukové pásmo kolem letiště Vodochody

Proti rozsudku nejsou přípustné opravné prostředky 

„Rozsudek Nejvyššího správního soudu je povzbudivým vítězstvím, ale boj s úřední mašinérií nekončí, protože ministerstvo životního prostředí, jak je vidět z jejich dosavadního postupu, ani nehodlá postupovat podle platných zákonů a dále nezákonně bráni realizací záměru Letiště Vodochody," uvedl ve středu ředitel Letiště Vodochody Martin Kačur.

Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, jenž výtah z jeho znění poskytl v tiskové zprávě, musí správní orgán identifikovat újmu, která hrozí jednotlivým účastníkům a případně veřejnému zájmu a tyto újmy poté poměřovat. „Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné," uvádí rozsudek.

Sdružení obcí se bude dál snažit projektu zabránit 

„Ministerstvo rozsudek od Nejvyššího správního soudu dosud neobdrželo. Budeme se moci vyjádřit až poté, co se seznámíme s důvody, pro které nebylo kasační stížnosti vyhověno," sdělila ČTK mluvčí resortu.
Podle starostky Máslovic Vladimíry Sýkorové z iniciativy Stop letišti Vodochody, se sdružení obcí, které jsou proti rozšíření letiště, bude dál snažit projektu zabránit. Konkrétní kroky ale zatím nejsou určené, zástupci obcí se podle ní budou muset sejít. „Pro Máslovice vidím největší riziko v hluku a dopravním zatížení," dodala starostka.

Obce se obávaly i dopadu na podzemní vody 

Kladný posudek z roku 2013 obsahoval přes 120 podmínek, které investor musí splnit. Šlo například o dostavbu přivaděče na dálnici D8 nebo omezení pro noční lety. Kvůli stížnostem starostů okolních obcí, kteří podali 40 podnětů, ho ministerstvo prověřovalo a v roce 2014 zrušilo. Obce se kromě nadměrného hluku obávaly například i dopadu na podzemní vody.

„Z podmínek uvedených ve stanovisku EIA podle názoru Nejvyššího správního soudu plyne, že vlivy záměru na oblasti vodního hospodářství, na které poukazovala obec Zlončice, byly ve stanovisku EIA identifikovány, popsány, posouzeny a vyhodnoceny," uvádí rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Čtěte také: Aero Vodochody je novým partnerem Dnů NATO

Výběr událostí kolem příprav na rozšíření letiště ve Vodochodech Červenec 2005 - V tisku se objevily informace, že Aero Vodochody, tehdy vlastněné státem, plánuje na továrním aerodromu otevřít mezinárodní veřejné letiště.
14. března 2006 - Starostové 11 obcí v blízkosti Aera odmítli záměr přeměnit tovární přistávací plochu na letiště.
25. října 2006 - Vláda prodala Aero Vodochody včetně letiště firmě Oakfield z investiční skupiny Penta.
13. ledna 2010 - Letiště představilo plány rozšíření, ročně by mělo odbavit 3,5 milionu cestujících (asi čtvrtina provozu v Ruzyni). Na plány reagovaly okolní obce řadou referend.
9. listopadu 2010 - Letiště předložilo ministerstvu životního prostředí (MŽP) novou dokumentaci k posouzení dopadů na životní prostředí (EIA). Projekt nepočítal s nočním provozem, změnily se koridory a firma slíbila napojení na dálnici. Obce plán odmítly.
9. února 2011 - MŽP vrátilo letišti materiál k dopracování.
7. září 2011 - Letiště v přepracované studii EIA nabídlo lidem v okolí kompenzace. Měl se zřídit speciální účet, na který by se poukazovaly peníze, jimiž by disponovaly obce.
26. září 2011 - Starostové 15 obcí zapojených do iniciativy Stop Letišti Vodochody odmítli návrh na finanční kompenzace.
10. října 2011 - Středočeský kraj souhlasil s dostavbou. Požadoval ale zohlednění připomínek obcí. Později kraj názor změnil a v létě 2013 začal s obcemi spolupracovat v boji proti rozšíření letiště.
18. listopadu 2011 - MŽP oznámilo, že se k přepracované verzi studie EIA sešlo na 2000 připomínek. Ministerstvo si pro jejich zpracování nechalo vypracovat nezávislý oponentní posudek.
16. května 2013 - Projekt letiště získal kladný posudek vlivu na životní prostředí. Zástupci obcí oznámili, že pokud MŽP vydá svůj souhlas se stavbou, obrátí se na soud.
29. října 2013 - MŽP souhlasilo se vznikem letiště. V rámci řízení EIA si ale vymínilo 124 podmínek. Iniciativa Stop Letišti Vodochody oznámila, že navrhne zrušení kladného stanoviska k EIA.
28. dubna 2014 - MŽP začalo prověřovat, zda dřívější souhlasné stanovisko s EIA netrpí závažnými právními vadami.
13. června 2014 - MŽP zrušilo kladný ekologický posudek.
27. června 2014 - Letiště podalo vůči usnesení MŽP rozklad.
19. září 2014 - Rozkladová komise doporučila ministru životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO), aby potvrdil zrušení ekologického posudku na rozšíření Letiště Vodochody.
29. října 2014 - MŽP potvrdilo zrušení ekologického posudku.
19. prosince 2014 - Deník E15 uvedl, že Letiště Vodochody žaluje MŽP kvůli tomu, že zrušilo posudek k rozšíření letiště.
19. ledna 2015 - Pražský městský soud se odmítl zabývat žalobou Letiště Vodochody na MŽP. Letiště následně koncem ledna podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS).
7. května 2015 - NSS nařídil Městskému soudu v Praze, aby se zabýval žalobou Letiště Vodochody na postup MŽP.
15. prosince 2015 - Pražský městský soud vrátil Letišti Vodochody kladný posudek vlivu na životní prostředí EIA.
17. prosince 2015 - Sdružení Stop Letišti Vodochody oznámilo, že obce se budou rozšíření letiště bránit kasační stížností.
15. března 2016 - Letiště Vodochody oznámilo, že bude podle prosincového rozsudku pokračovat v přípravách rozšíření. Platí tak původní souhlasný posudek k vlivu na životní prostředí.
29. března 2016 - MŽP podalo kasační stížnost proti rozsudku umožňujícímu rozšíření letiště. Kasační stížnost podalo také Sdružení Stop Letišti Vodochody, ve kterém je 15 obcí.
11. května 2016 - NSS v Brně odmítl kasační stížnost obcí.
23. června 2016 - Ministr Brabec rozhodl, že MŽP opět projedná posudek vlivu na životní prostředí pro rozšíření letiště.
4. listopadu 2016 - Úřad pro civilní letectví okolo letiště vytvořil ochranné hlukové pásmo, ve kterém se už nebudou moci stavět domy.
20. února 2017 - Hospodářské noviny napsaly, že soud ochranné hlukové pásmo zrušil. Na soud se obrátili starostové okolních obcí.
8. března 2017 - NSS zamítl kasační stížnost MŽP proti rozsudku, který umožňuje rozšíření letiště. Přípravy na rozšíření tak pokračují.
Plán na rozšíření letiště Vodochody se na popud ministerstva životního prostředí veřejně projednával 23. července v pražských Letňanech.